Lene Olsen

Alder:
  RSS

Om Lene

Følgere

Monstre videre...

Publisert over 2 år siden

Hva mener du med det du sier i andre avsnitt?

"Jeg merker meg at... (alvorlig umenneskelig) personlighet..

....fremgår at Listhaug mener nettopp dette."


Hva er alvorlig umenneskelig personlighet?

Dette er første gang jeg hører dette uttrykket.

Er det en kjent betegnelse? Eller sikter du til en diagnose?

Brukte Listhaug også denne betegnelsen?


Ord kan bety så mye, derfor er det viktig å vite hva forfatteren, av ordene faktisk mente.

Kunne du kort forklare hva du legger i dette avsnittet?

Gå til kommentaren

Englene.

Publisert over 2 år siden

Jeg er litt usikker på hvem disse Englene er. Jeg forstår at de jobber frivillig, men for hvem?


Jeg klarer heller ikke helt få tak i.hvem.som er brukergruppa. Er det rus/psykiatri?

Jeg forstår det som.om.det er unge mennesker du refererer til, siden du nevner foreldre. Er det barn under 18, eller både dette, og myndige?

Jeg prøver å danne meg et bilde av brukergruppene, for å se hvorfor de ikke får hjelp via det offentlige.


Hvis foreldrene har barn under 18, må jo de sørge for å ringe legen, eventuelt psykiatrien og/eller rusomsorgen. Min erfaring er at unge nå får lettere og hurtigere hjelp med rus.

Før trodde man at unges rusbruk ikke var farlig. Nå yror jeg de vet bedre. Politiet vet iallefall dette, og de er også en instans man.kan.trekke inn. Ikke som straff,men å.rådføre seg med politiet. De sitter på.mye uvurderlig kompetanse, og de har mange kontakter.

Hadde jeg hatt et barn.på 15 somjeg så at sleit, hadde jeg jo kontakta alt av BUP, PPT, DPS, ARA, skolen, politi, ypu name it!

Jeg hadde gjort det samme om barnet var voksen, dvs 18-19. Man gir ikke opp barna sine.


Men kanskje disse brukerne du refererer til, ikke har engasjerte foreldre?

Hvor er skolen oppi akt dette, forresten?

Jeg vil.gjerne se dette fra et ungt menneskes ståsted.

På den.måten.får jeg informasjon og innsikt jeg ikke har, som voksen.

Kanskje jeg til.og med kan bidra på et eller anna vis.

Gå til kommentaren

Kjødet er skrøpelig.

Publisert over 2 år siden

Du har helt rett, skjødet er i aller høyeste grad skrøpelig.

Jeg er enig i det meste du skriver her.

men jeg kan egentlig ikke se at kjærligheten har særlig relevans her. Heller ikke Christian Den Femtes ærbsrhetstegel..

Det jeg derimot mener har all betydning, er avtaleloven, noe du er uenig i.


Vi har jo npk sv lover og paragrafer som tar for seg avtaler og hvordan.disse skal fungere.


Mannen skrev under. Og pissa på leggen - igjen. Klart kona vinner saken.

Og dette mener jeg ikke fordi det er en.kvinne som er forsmådd. Jeg hadde vært helt enig i dommen om ho hadde vært utro, og han.fikk bil.og hus.


Det er svært vanlig å ha med slike klausuler i ekteskapskontrakter, da spesielt i utlandet.  Der skriver man under på at er man.utro, så mister man retten til økonomiske goder. Eller at den.som er utro må betale partneren rimelig høye summer.

jeg mener at dette er helt kurant, både i lovens forstand, og moralsk sett.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere