Åshild Bruun-Gundersen

Alder: 32
  RSS

Om Åshild

Helsepolitiske talskvinne i Frp

Følgere

Valgfrihet og matglede

Publisert 4 måneder siden

Landet har nå fått en ny flertallregjering bestående av H, FrP, KrF og V. Dette har gitt Fremskrittspartiet historiske gjennomslag i eldreomsorgen.

At eldre skal få større valgfrihet til å velge hjemmehjelp, og bedre mat på sykehjemmene er bare noen av de viktige seierne for Frp. Vi har sikret en fortsatt streng innvandringspolitikk, lavere eiendomsskatt og bedre vilkår for bilistene. Frp har også fått betydelige gjennomslag i helsepolitikken.

Mange institusjoner har i dag lagt ned kjøkkenet, og kommunen sender i stedet plastpakket mat ut til de ulike eldrehjemmene. Dette er en uheldig utvikling som Frp ønsker å reversere. Frp har derfor sørget for å etablere en støtteordning slike at flere kommuner vil flytte kjøkkenet tilbake til sykehjemmet. Frp prioriterer også smakfull og sunn ernæring i institusjoner, og vil legge frem en strategi for å sørge for at dette følges opp i kommunene.

Regjeringserklæringen inneholder 23 punkter som skal sørge for en bedre og mer verdig eldreomsorg. Mange eldre blir i dag urolige av å måtte forholde seg til flere titalls ulike hjemmehjelper. Nå har Frp sikret at kommuner skal legge til rette for fritt brukervalg, slik at de eldre kan velge den offentlige eller private tilbyderen som tilbyr mest stabilitet og trygghet i hverdagen.

Dessverre ser vi også at kvaliteten i eldreomsorgen varierer mye mellom kommunene. Forsøksordningen med statlig finansiert eldreomsorg er så langt vellykket, og jeg er glad for at den nå utvides. Frps mål er at eldreomsorgen skal ha samme kvalitet i hele landet. Da kan ikke kommuneøkonomien være avgjørende for kvaliteten på omsorgen.

Gå til innlegget

Vi prioriterer sykepleierne

Publisert 4 måneder siden

Om bare tolv år vil Norge mangle 75.000 sykepleiere. Situasjonen på sykehus og sykehjem er allerede kritisk flere steder i landet, og situasjonen vil forverres hvis vi ikke tar grep nå.

Derfor prioriterer Fremskrittspartiet syke­pleierne i regjeringsforhandlingene med Kristelig Folkeparti. Vi er rett og slett nødt til å utdanne flere sykepleiere om vi skal bevare tryggheten i dagens velferdssamfunn.

Dessverre fører dagens system til at ­universiteter og høgskoler i altfor ­liten grad prioriterer utdanning innenfor ­yrkene ­arbeidslivet etterspør. Universitetene ­belønnes for å utdanne studenter innenfor samfunns- og humanistiske fag, og det utdannes flere innenfor disse områdene enn arbeidslivet har behov for. ­Dessverre går mange samfunnsfagsstudenter til ­arbeidsledighet eller ikke-relevante jobber.

Samtidig er ventelistene for sykepleier­studier ved norske universiteter- og ­høgskoler på nesten 14.000 personer. Dette er tusenvis av sykepleiere vi som samfunn ikke har råd til å si nei til. Nav-tall viser at mangelen på sykepleiere har økt med 47 prosent fra 2017, og at Norge nå mangler 5.900 sykepleiere og spesial­sykepleiere.

Dersom universitetene isolert sett ­tjener mer på å utdanne en litteraturviter enn en sykepleier, er det noe galt med ­systemet. Frp ønsker ett system der ­universitetene tjener økonomisk på å ­utdanne den ­arbeidskraften samfunnet faktisk har ­behov for.

Frp jobber derfor nå for gjennomslag for å se på finansieringssystem for ­høyere ­utdanning på nytt. Vi må sikre at det ­lønner seg for studiestedene å utdanne folk til jobb, ikke arbeidsledighet.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Bli i kirken, Märtha Louise!
av
Vårt Land
7 dager siden / 4973 visninger
Fra utskudd til kraft?
av
Vårt Land
18 dager siden / 4748 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
7 dager siden / 2593 visninger
Bekreftet allerede
av
Joanna Bjerga
23 dager siden / 2307 visninger
Befri oss fra 1. mai
av
Ole Jakob Warlo
21 dager siden / 1791 visninger
Barns frihet til å velge
av
Berit Hustad Nilsen
8 dager siden / 1752 visninger
Hauge og Marx
av
Vårt Land
20 dager siden / 1513 visninger
Biskoper som blir realpolitikere
av
Espen Ottosen
13 dager siden / 1370 visninger
Taper-gutta
av
Vårt Land
12 dager siden / 1301 visninger
Kristne som lar seg bruke
av
Vårt Land
8 dager siden / 1191 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere