Siv Hedvig Bjørnstad

Alder: 0
  RSS

Om Siv Hedvig

Følgere

Nye muligheter innen omsorg

Publisert 3 måneder siden

Da har det blitt en realitet, drømmen om en regjering der både KrF og Frp inngår. Dette tror jeg kan være svært viktig for de kristne verdiene og arbeidet for et varmere samfunn. Regjeringsforhandlingene har resultert i at Frps hjertesak med forsøk med statlig finansiering av eldreomsorg videreføres, og det tenker jeg også burde kunne være en viktig og positiv sak for KrF. For dersom vi fikk statlig finansiering av eldreomsorg, ville det på en helt annen måte enn i dag, igjen bli mulig for kristne menigheter, organisasjoner og ildsjeler å etablere nye omsorgstilbud der brukernes behov og åndelige behov kunne ivaretas på en bedre måte enn tilfellet er i dag.

Som en del av det statlige forsøket med statlig finansiering av eldreomsorg, kunne det kanskje bli mulig å få på plass en lov som sikret ideelle sykehjem og omsorgsvirksomheter etter modell av friskoleloven.

Hans Nielsen Hauge har æren for at statens og prestenes monopol på forkynnelse i sin tid ble avskaffet. Kanskje tiden nå er moden for at det kommunale omsorgsansvaret som for mange oppleves som et monopol på omsorg, også kan bli avskaffet. Dersom staten kunne finansiere offentlige omsorgstjenester, så vil vi kunne åpne opp for et større mangfold av velferdstjenester.

Med valgfrihet og flere ideelle, private sykehjem er det god grunn til å kunne forvente kvalitetsforbedringer innen eldreomsorg. Samtidig vet vi at mange eldre helst ønsker å unngå å komme på sykehjem. I 2006 hadde Seniorsaken en undersøkelse som avdekket at mange var mer redd for å havne på sykehjem enn for å dø. Noen og en hver av oss har vel kjent på en sterk følelse av fremmedgjøring når vi har vært på besøk på sykehjem. Så spørsmålet bør også være hvordan kan vi tilrettelegge for andre omsorgsløsninger enn sykehjem.

Kanskje finner vi noe av svaret i Bibelen, for da Jesus hang på korset, tildelte han disippelen Johannes omsorgsansvaret for hans mor Maria. (Joh. 19, 26-27). Dette sa han til tross for at Maria også hadde andre barn som burde kunne ha tatt seg av henne. Men dette eksempelet kan være interessant for oss i dag. De færreste synes å ha mulighet til å pleie, ta seg av sine gamle foreldre i Norge.

KrF har gått i bresjen for å sørge for pleiepenger til pårørende som ønsker å pleie sine handikappede barn fram til de er atten. Men hva med å la familier som ønsker det, få mulighet til å være en omsorgsbase for andre, i tråd med hva som var vanlig før. Jeg tror at mange både eldre og andre omsorgstrengende, i kortere eller lengre perioder kunne foretrukket å få bo sammen med en familie – som et fosterhjem rett og slett.

Gå til innlegget

Knut Arild og et varmere samfunn

Publisert 6 måneder siden

Knut Arild Hareide anbefaler at KrFs tillitsvalgte tar partiet mot venstre fordi han ønsker seg et varmere samfunn. De fleste av oss kan vel si oss enige i at vi ønsker oss et varmere samfunn, det være seg om vi befinner oss politisk til venstre eller til høyre for Knut Arild.

Og det finnes sikkert mange gode grunner til å ville ta KrF både til høyre og til venstre. Venstresiden skal ha honnør for at de har tydeliggjort likhetsverdiene i vårt samfunn slik at vi har et samfunn preget mindre forskjeller enn i mange andre land. Høyresiden på sin side fortjener honnør for å ha tydeliggjort frihetsverdiene, både med hensyn til tilrettelegging for bedrifter så vel som valgfrihet med hensyn til skolevalg, og valgmuligheter med hensyn til helse- og sosialtjenester.

I sentrum befinner KrF seg og det må vel med respekt for andre partier i sentrum, også kunne sies at KrF har påtatt seg et særlig ansvar med hensyn til brorskaps- og barmhjertighetsperspektivet. Selv har jeg vært medlem av to partier, nemlig KrF og Frp, og nettopp dette siste perspektivet var viktig i så måte i begge tilfeller for meg. I sin tid valgte jeg overgang til Frp nettopp fordi Frp har vært og fortsatt er, mener jeg, det partiet som best legger til rette for at personer og organisasjoner med et omsorgsengasjement og ønske om å starte drive virksomheter innen helse og omsorgssektoren. Med Frps politikk for statlig finansiering av helse- og omsorgstjenester vil dette kunne bli langt bedre mulig enn i dag.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Uten Gud i Guds hus
av
Linn Stalsberg
19 dager siden / 2643 visninger
Den avgjørende barmhjertigheten
av
Ingebjørg Nesheim
18 dager siden / 2303 visninger
KrF svikter den kristne presse
av
Vårt Land
14 dager siden / 2249 visninger
Fløyene på Kirkemøtet
av
Vårt Land
28 dager siden / 2128 visninger
Kirkenes framtid
av
Berit Hustad Nilsen
12 dager siden / 1967 visninger
Unnfallenhet er ikke en dyd
av
Hilde Frafjord Johnson
18 dager siden / 1494 visninger
Sjamanen, prinsessen og premissene
av
Vidar Mæland Bakke
14 dager siden / 1451 visninger
Når pressen svikter
av
Vårt Land
28 dager siden / 1441 visninger
Menn uten make
av
Vårt Land
22 dager siden / 1187 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere