Bård Mæland

Alder: 51
  RSS

Om Bård

Konstituert rektor ved VID vitenskapelige høgskole


Følgere

Preses sitt reklamestunt

Publisert over 4 år siden

Det var nesten så at vi fikk kaffen i vrangstrupen lørdag morgen.

I en hel sides annonse kunne vi lese bispemøtets preses, Helga Byfuglien, sitt «brev» til leserne hvor hun reklamerer for Det teologiske Menighetsfakultet og ber om økonomisk støtte til institusjonen.

Vi mener det vitner om uklar rolleforståelse og sviktende dømmekraft av en preses å favorisere ett teologisk lærested over andre. Med dette har preses blitt partisk i behandlingen av spørsmål som gjelder kirkelig utdanning.

Preses er fremste representant for Den norske kirke. I oppspillet til presesordningen ble det lagt vekt på at preses skal virke samlende og ha et nasjonalt ansvar. Det siste skiller preses fra andre biskoper, hvor ansvaret er lokalt definert.

Derfor er det for eksempel både naturlig og forståelig at biskopene i de nordligste bispedømmene engasjerer seg i og tar et særlig ansvar for kirkelig utdanning i nord. Det er derimot verken naturlig eller forståelig at preses fronter markedsføringen av ett teologisk lærested på bekostning av andre. Tvert imot forventer vi at hun tar et helhetlig ansvar for rekrutteringen til kirken, noe hun med dette ikke gjør.

Lørdagens reklamestunt er derfor ikke tillitsbyggende for det fellesløftet som må tas for rekruttering, hvor kirken og de teologiske lærestedene bør forene kreftene.

Bård Mæland, rektor Misjonshøgskolen og konstituert prorektor for VID

Aud V. Tønnessen, dekan ved Det teologiske fakultet, Universitet i Oslo

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
18 dager siden / 1473 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
28 dager siden / 1286 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
9 dager siden / 1050 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
5 dager siden / 938 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
27 dager siden / 597 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
rundt 1 måned siden / 538 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere