Bård Mæland

Alder: 51
  RSS

Om Bård

Konstituert rektor ved VID vitenskapelige høgskole


Følgere

Preses sitt reklamestunt

Publisert nesten 4 år siden

Det var nesten så at vi fikk kaffen i vrangstrupen lørdag morgen.

I en hel sides annonse kunne vi lese bispemøtets preses, Helga Byfuglien, sitt «brev» til leserne hvor hun reklamerer for Det teologiske Menighetsfakultet og ber om økonomisk støtte til institusjonen.

Vi mener det vitner om uklar rolleforståelse og sviktende dømmekraft av en preses å favorisere ett teologisk lærested over andre. Med dette har preses blitt partisk i behandlingen av spørsmål som gjelder kirkelig utdanning.

Preses er fremste representant for Den norske kirke. I oppspillet til presesordningen ble det lagt vekt på at preses skal virke samlende og ha et nasjonalt ansvar. Det siste skiller preses fra andre biskoper, hvor ansvaret er lokalt definert.

Derfor er det for eksempel både naturlig og forståelig at biskopene i de nordligste bispedømmene engasjerer seg i og tar et særlig ansvar for kirkelig utdanning i nord. Det er derimot verken naturlig eller forståelig at preses fronter markedsføringen av ett teologisk lærested på bekostning av andre. Tvert imot forventer vi at hun tar et helhetlig ansvar for rekrutteringen til kirken, noe hun med dette ikke gjør.

Lørdagens reklamestunt er derfor ikke tillitsbyggende for det fellesløftet som må tas for rekruttering, hvor kirken og de teologiske lærestedene bør forene kreftene.

Bård Mæland, rektor Misjonshøgskolen og konstituert prorektor for VID

Aud V. Tønnessen, dekan ved Det teologiske fakultet, Universitet i Oslo

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere