J.K. Baltzersen

Alder:
  RSS

Om J.K.

Redaktør av Grunnlov og frihet: turtelduer eller erkefiender?, en antologi som stiller skarpe, kritiske spørsmål om Grunnloven, demokrati og frihet. Med blant andre Nina Karin Monsen, Egil Bakke og Johan Norberg.

Følgere

Ytringsfrihet og muligheter

Publisert nesten 3 år siden

Du har rett, Hesselberg, i at mulighetene og plattformene for å ytre seg er større og flere enn noen gang. Dette er bra. Medaljen har imidlertid en bakside. Dersom du vil nå ut med et budskap, er det mye å drukne i. Dette er grunnlag for mye potensiell frustrasjon.

Ytringsfrihet er en rettighet og bør ikke blandes med alle mulighetene for å ytre seg. Ytringsfrihet innebærer f.eks. ingen rett til å bli antatt av en redaksjon.

Det anføres ofte at endringen av ytringsfrihetsparagrafen i 2004 innebar en styrking av ytringsfriheten. Odd Gunnar Skagestad er blant dem som ikke er enig i dette, noe han gir uttrykk for i et bidrag om ytringsfrihet i antologien Grunnlov og frihet: turtelduer eller erkefiender?, som jeg har redigert.

Når det gjelder ærekrenkelser og usanne påstander om faktiske forhold, er ikke dette noe som er spesielt hederlig virksomhet. Det finnes ulike oppfatninger om hvor den juridiske grense, spesielt den strafferettslige, bør gå. Uansett er det ikke ytringsfrihetens formål at man skal drive den type virksomhet. Skagestad skriver i det nevnte bidraget:

«Poenget er ikke å beskytte din adgang til å kalle din nabo et rasshøl, ei heller å gi journalister blankofullmakt til å fremsette usanne og krenkende beskyldninger mot navngitte personer.»

La oss håpe at det fremover først og fremst blir den enkelte persons og organisasjons interesse i å bli lyttet til og tatt alvorlig som setter grenser for hva som blir sagt, ikke strafferettslig eller sivilrettslig forfølgelse.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere