J.K. Baltzersen

Alder:
  RSS

Om J.K.

Redaktør av Grunnlov og frihet: turtelduer eller erkefiender?, en antologi som stiller skarpe, kritiske spørsmål om Grunnloven, demokrati og frihet. Med blant andre Nina Karin Monsen, Egil Bakke og Johan Norberg.

Følgere

Publisert over 2 år siden
For det første er dette to lilleputtstater som ikke egner seg særlig godt som sammenlikningsgrunnlag

Enig i at størrelsen gjør sammenligningen vanskelig. Norge før 1884 vil nok størrelsesmessig passe bedre.

Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden
Det kan sikkert stemme at mange velgere ikke er altfor opplyste, det jeg ikke skjønner er hvirfor partiet Rødts velgere skal pekes ut spesielt.

Som jeg skrev:

Dette gjelder imidlertid alle velgere, ikke bare dem som stemmer på Rødt.

Gå til kommentaren

Falsk dikotomi og sterk styreform

Publisert over 2 år siden
Dag Løkke – gå til den siterte teksten.
Det er opplagt at diktaturet er mer effektivt. Det handler raskere. Og en virkelig god diktator kan sikkert også være til stor velsignelse. Men hvor mange er det av dem her i verden?

Motsetningen mellom demokrati og diktatur er en falsk dikotomi. Samfunnsordninger kan det være mange av. Ikke alle av dem kan lett kategoriseres i demokrati eller diktatur.

Det er sikkert riktig at demokrati i mange sammenhenger er mindre effektivt enn man skulle ønske seg. Alexis de Tocqueville, omtalt som demokratiets vennlige kritiker, skrev dog i sitt verk om demokrati i Amerika (Arthur Goldhammers oversettelse):

My chief complaint against democratic government as it has been organized in the United States is not that it is weak, as many in Europe maintain, but rather that its strength is irresistible. What I find most repugnant in America is not the extreme liberty that prevails there but the virtual absence of any guarantee against tyranny.

Gå til kommentaren

Realistisk syn og alternativer

Publisert over 2 år siden
Mener du dermed at demokratiet som styreform bør avvikles?  Hvilke alternativer ser du i så fall for deg?

For det første er Achens og Bartels' poeng at man skal ha et realistisk forhold til hvordan demokratier fungerer, noe man ikke har, ikke at de skal erstattes. Ilya Somin (boken Democracy and Political Ignorance) mener løsningen på problemet med uopplyste/uinformerte/irrasjonelle velgere er desentralisering -- både til mindre politiske enheter og til individer/familier/markedet. Da blir blant annet det man skal gå til urnene for å bestemme over, mindre komplisert. Jason Brennan (boken Against Democracy) foreslår å prøve ut en form epistokrati, styre ved de opplyste, men der det er et begrenset antall som utelukkes fra stemmerett.

Jeg er enig med Achen og Bartels i at man må ha et realistisk syn på hvordan demokrati fungerer.

For egen del ser jeg styreformene i Monaco og Liechtenstein som forbilder, der man har et sterkt demokratisk element, men også sterke ikke-demokratiske elementer. Jeg har også selv nylig tatt til orde for å heve stemmerettsalderen til 25 (Bergens Tidende) og begrense Stortingets møtetid ytterligere (Klassekampen).

Jeg har også drøftet skyggesidene ved demokrati i Minerva og i artikkelen Demokrati er ikke frihet i debattboken Grunnlov og frihet: turtelduer eller erkefiender?

Gå til kommentaren

Drøy legitimering

Publisert over 2 år siden
I lys av dette blir klaging på denne overvåkningssentralen ved Gjøvik for sutring å regne.

Folk kan gjerne være mer bevisste på hvordan de deler sin informasjon, ja.

Men å bruke det at vi legger igjen mange spor både her og der, som en legitimering av overvåking er drøyt.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere