J.K. Baltzersen

Alder:
  RSS

Om J.K.

Redaktør av Grunnlov og frihet: turtelduer eller erkefiender?, en antologi som stiller skarpe, kritiske spørsmål om Grunnloven, demokrati og frihet. Med blant andre Nina Karin Monsen, Egil Bakke og Johan Norberg.

Følgere

Kristin Clemet skriver i Aftenposten søndag 15. april om demokrati og liberalt demokrati. Bakteppet er den senere tids utvikling, f.eks. valget i Ungarn en uke tidligere, der Viktor Orbáns parti, Fidesz, oppnådde tilstrekkelig flertall til å endre forfatningen.

Clemet skriver at vi har visse grunnleggende rettigheter som ingen kan ta fra oss. Men hva hvis opphevelse av rettighetsbeskyttelsen oppnår grunnlovsflertall? Det kan ikke skje her i Norge? Kanskje ikke, men i 2004 ble det skrevet inn forbehold mot ytringsfriheten i Grunnloven.

I det liberale demokratiet USA er det et sterkt grunnlovsvern mot innsyn i private papirer. Likefullt er det en masseovervåking der.

Lover, regler og statsbudsjetter eser ut i begge land – på tross av at det ikke er noe mål, slik Clemet uttrykker det, at flest mulig avgjørelser tas av folkevalgte organer.

Ja, det er, som Clemet sier, en viktig forskjell mellom et rent demokrati og et liberalt demokrati, der sistnevnte har viktige egenskaper verdt å ta vare på. Men vi skal heller ikke lure oss selv til å tro at våre såkalte liberale demokratier er en frihetens høyborg. Vi har også i disse liberaldemokratiske landene problemer med flertallstyranni og maktovergrep.

 

J.K. Baltzersen er redaktør av antologien  Grunnlov og frihet: turtelduer eller erkefiender?

Gå til innlegget

All makt i denne sal, så sant hjelpe meg Facebook!

Publisert rundt 1 måned siden - 172 visninger

i det Øjeblik, at al Magt og Kraft samles her i denne Sal til Afgjørelse af Samfundets høieste og vigtigste retoriske Øvelser, gaar der en stor Budstikke ud over Landet, med Statsraaders Omtaler af politiske Opponenter, Omtaler der skal holdes til Ansvar i denne Sal

Slik kunne Johan Sverdrup ha sagt det i sin tale 8. mars 1872. Den store kampen på 1870- og 1880-tallet begynte med Regjeringens møteplikt i Stortinget og Kongens involvering i grunnlovsendringer, men den endte altså omsider med parlamentarismen. Og nå får vi altså Facebook-parlamentarisme?

I mange uker pågikk bråket med Trond Giske og omsider andre tilsvarende tilfeller. Norsk politikk ble en eneste såpeopera. Noen kalte det sågar realityshow. Den store spenningen var hvem som var nestemann ut.

Så blusset byggesaken opp. Vi fikk vite om et byggeprosjekt med voldsomme overskridelser. Det er et symptom på en velfødd og fartsblind stat. Prosjektet koster 2-3 milliarder. Så samles Regjeringen til budsjettkonferanse. Statsbudsjettene ligger på ca. 1,3 billioner. Det er riktig å rette kritikk mot et byggeprosjekt med store overskridelser. Vi får høre at ledelsen på Stortinget ikke var kompetent til å håndtere et så stort byggeprosjekt. De kritiske spørsmål om kompetansen er tilstede for å håndtere de langt større statsbudsjetter, glimrer med sitt fravær. Sløsing i enkeltprosjekter hører vi om. Sløsing i det store er det stillhet om.

Listhaug er muligens Norges svar på Trump. Ord er viktige. De får ofte konsekvenser. Vi så hvordan reaksjonen var da Trump brukte begrepet «drittland». Vi så hvor liten reaksjonen ved militæraksjonen mot Libya var i forhold. Trumps og Listhaugs retorikk er neppe innenfor god diplomatisk skikk eller god folkeskikk forøvrig, men det er et spørsmål om hva vi legger vekt på.

Vi ser at det er ord som teller. Vi ser at det er et FB-innlegg som har bragt dette landet nærmest en regjeringskrise siden Erna Solberg tiltrådte som statsminister. For de store linjene går det fredelig for seg, og vi hører knapt om dem.

Johan Sverdrup snakket om samfunnets høyeste og viktigste avgjørelser. Det vi hører om, er statsrådenes saftigste retorikk og ordbruk. Facebook-parlamentarisme er kanskje det vi skal ha fremover? Mens de store linjene gjøres opp på kammerset, knapt merkbart på den offentlige debatts radar?

 

J.K. Baltzersen er redaktør av antologien Grunnlov og frihet: turtelduer eller erkefiender?

Gå til innlegget

Replikk til Stein Ringen: Er demokrati og frihet virkelig godvenner?

Publisert rundt 1 måned siden - 87 visninger

Professor Stein Ringen skriver i Aftenposten 14. mars om demokratiene som ikke vil forsvare friheten. Han er innom utviklingen i Kina, Russland og Øst-Europa.

Jeg kan være enig i at det er grunner til å være bekymret for utviklingen i disse landene. Allikevel bør vi kanskje være forsiktige med å overdrive? Nylig uttalte Knut Olav Åmås på en boklansering hos Fritt Ord at det er drøyt å trekke parallell mellom dagens islammotstand og jødehatet på 1930-tallet.

Hvor optimistisk var ikke offentligheten da den arabiske våren skjøt knopp? Nå ser vi mest visne blomster. Vi har sett det før. Woodrow Wilson erklærte at USA skulle gå inn i første verdenskrig for å gjøre verden trygg for demokrati. Så så vi hvordan Weimarrepublikken endte.

Vi tar det nesten for gitt at det moderne demokrati er frihetens største verge. Og vi skal verge det nå mot angrep fra Trump og hans likesinnede, slik Ringen er inne på. Mens vi har et overvåkingssamfunn – for å nevne ett eksempel – som blåser seg ut av proporsjoner, alt under et moderne demokratisk styre.

Dette bør bekymre oss, og vi bør spørre oss om demokrati og frihet virkelig er de godvennene de så ofte blir fremstillet som. Slike bekymringer bør balanseres mot den type bekymringer som Ringen omtaler. Vi kan ikke la det moderne demokratis kamp mot ytre fiender gi oss en stadig innskrenket indre frihet. Og vi bør være mer oppmerksomme om demokratiets skyggesider, noe jeg har belyst nylig i et lengre bokessay i Minerva (betalingsmur).

 

J.K. Baltzersen er redaktør av antologien Grunnlov og frihet: turtelduer eller erkefiender?

Gå til innlegget

Dagbladet og det kaldeste av alle monstre

Publisert rundt 1 måned siden - 329 visninger

Tirsdag 20. februar skriver Dagbladet på lederplass at «[d]et siste dette landet trenger er en stat som stadig utvider grensene for sin egen makt». Dagbladet skriver om såkalt digitalt grenseforsvar og om beredskapslover.

Overvåkingssamfunnet og ekstraordinære fullmakter til den utøvende makt og forvaltningen er åpenbart temaer som burde bekymre. Overvåking har spesielt vært et viktig tema siden Snowden-avsløringene begynte å komme forsommeren 2013.

Men mere makt til staten har vi dessverre fått oppleve nokså konsekvent. Offentlig sektor eser ut. Og det spiller knapt noen rolle hvem som sitter med regjeringsmakten.

Vi feirer hver vår vår grunnlov og frihet, men hvor mye frihet gir egentlig demokratiet og Grunnloven oss med denne maktutvidelsen? Denne maktutvidelsen Dagbladet advarer mot, har over lang, lang tid vært et vedvarende problem. Er det nå slik at Dagbladet erkjenner dette – om staten, Nietzsches kaldeste av alle monstre?


J.K. Baltzersen er redaktør av antologien Grunnlov og frihet: turtelduer eller erkefiender?

Gå til innlegget

Demokrati meg her og demokrati meg der

Publisert rundt 2 måneder siden - 160 visninger

Monarkispørsmålet dukker opp fra tid til annen. Kongelige besøk fra utlandet og kongelige fødselsdager synes å være greie anledninger til at de kommer. I Aftenposten 22. februar tar Unge Venstres Ingvild Nese til orde for innføring av republikk.

Nese legger stor vekt på et demokratisk argument og at monarki som statsform er utdatert. Å komme trekkende med «demokrati» og «utdatert» er omtrent som et trylleformular. Demokrati har vi fra antikken. Republikker er også et gammelt fenomen. Er demokrati og republikk da utdatert på samme måte som meieriprodukter blir det? Er det virkelig slik at alt som er fra eldre tider skal skrotes uten å gjøre nærmere rede for at noe nytt faktisk er bedre?


Vi har de seneste måneder fått beskue litt av en såpeopera i norsk politikk, noe som ikke akkurat viser at demokratiske valg gir oss perfekte ledere. Politiske tenkere har advart mot demokrati gjennom tidene. Men vi skal altså bare fortsette å utvide demokratiet som den største selvfølge uten nærmere refleksjon? Kanskje vi burde seriøst vurdere hvordan demokratiet faktisk fungerer, før vi utvider det til alle kriker og kroker av vårt statsstyre, herunder statsoverhodet?


 
J.K. Baltzersen er redaktør av antologien Grunnlov og frihet: turtelduer eller erkefiender?

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Kåre Kvangarsnes kommenterte på
Ser du ulven?
21 minutter siden / 7084 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Mindre Venstre-smerter enn kritikerne trodde
30 minutter siden / 55 visninger
Fredrik Evjen kommenterte på
Hviledagen
31 minutter siden / 145 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Ser du ulven?
36 minutter siden / 7084 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 1 time siden / 7084 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 1 time siden / 7084 visninger
Rune Holt kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 2 timer siden / 7084 visninger
Tore Olsen kommenterte på
9. April vil aldri skje igjen!
rundt 2 timer siden / 430 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 2 timer siden / 7084 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 3 timer siden / 7084 visninger
Ragnhild Kimo kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 3 timer siden / 7084 visninger
Tore Danielsen kommenterte på
9. April vil aldri skje igjen!
rundt 3 timer siden / 430 visninger
Les flere