Audun Aase

Alder: 1970
  RSS

Om Audun

Pensjonert prest, men framleis engasjert i åndeleg vegleiing. Gift. Barn og barneborn.

Følgere

Publisert 8 måneder siden
Asgeir Remø – gå til den siterte teksten.

Så sant, så sant. Håper både kyrkjelege og politiske leiarar får med seg det du skriv.

Gå til kommentaren

Publisert 8 måneder siden
Asgeir Remø – gå til den siterte teksten.

Takk, Asgeir, for veldig nyttig og sakssvarande kommentar. Tok det ikkje med, men eg òg tenkte på samanhengen mellom kyrkjeforliket på Stortinget i 2008 og ordninga av valet året etter.

Gå til kommentaren

Publisert over 1 år siden

Her var mykje å kommentere. Berre litt. Jesu dåp i Jordan var ein dåp der han gjekk inn under synda for å bli gjord til synd på krossen som Paulus skriv. Jesu endelege dåp var krossen. Elles opplever eg at her vert det sett opp motsetnader som i NT går greitt i hop.

Som ein sluttrespons frå mi side vil eg derfor berre understreke at vi må sjå ting i samanheng. Dersom ikkje kan vi lett gjere problem ut av det som i Bibelen heng i hop. Som det vi har vore inne på med Djevelen som i Jesu ord i Joh 12,31 skal kastast ut. Den same Joh som  har nedfelt desse orda, skriv i sitt første brev om "han som er i verda"(1. Joh 4,4), som må gå på Djevelen, evt. Ant-Krist. Og mange slike døme kan hentast. Ein konkret tekst må sjåast i lys av konteksten, og enkeltord må lesast ut frå samanhengen i Skrifta.

Gå til kommentaren

Publisert over 1 år siden

Det som vert nemnt her, heng saman med Jesu atterkome, noko 1. Tess 4, 16f. gjer tydeleg. Om Jesu atterkome ikkje er noko slag mot den vonde, for det er utkjempa, så forkynner den iallfall at no er sigenren endeleg.

Gå til kommentaren

Publisert over 1 år siden

Jesus som Guds Lam vart ofra på krossen. I Op. er Lammet den sigrande. NT forkynner, som Hebr 2,14, Joh 12,31 o.fl.st., at på krossen skjedde den grunnleggjande sigeren over djevelen. Til slutt skal han så endeleg nedkjempast. At han dessverre framleis er aktiv, fortel også dei mange formaningane i NT om å stå han i mot. Og all vondskapen i verda i dag fortel tydeleg det same.

Ei hjelp kan vere det bibelske tidsperpektivet, som særleg er å få auga på i Joh.ev. , gjerne uttrykt med "alt no - enno ikkje". T.d. i Jesu bøn i Joh. 17,3: "Og dette er det evige livet at dei kjenner deg ...." Det evige livet er her alt no for den truande, men samstundes er det her enno ikkje i sin fylde, som skjer først når alt vert gjort nytt.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Bli i kirken, Märtha Louise!
av
Vårt Land
7 dager siden / 4994 visninger
Fra utskudd til kraft?
av
Vårt Land
18 dager siden / 4756 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
7 dager siden / 2620 visninger
Bekreftet allerede
av
Joanna Bjerga
23 dager siden / 2310 visninger
Befri oss fra 1. mai
av
Ole Jakob Warlo
21 dager siden / 1796 visninger
Barns frihet til å velge
av
Berit Hustad Nilsen
8 dager siden / 1760 visninger
Hauge og Marx
av
Vårt Land
20 dager siden / 1516 visninger
Biskoper som blir realpolitikere
av
Espen Ottosen
13 dager siden / 1376 visninger
Taper-gutta
av
Vårt Land
12 dager siden / 1305 visninger
Bryllup med bismak
av
Trond Langen
2 dager siden / 1208 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere