Audun Aase

Alder: 1971
  RSS

Om Audun

Pensjonert prest, men framleis engasjert i åndeleg vegleiing. Gift. Barn og barneborn.

Følgere

Publisert 11 måneder siden
Asgeir Remø – gå til den siterte teksten.

Så sant, så sant. Håper både kyrkjelege og politiske leiarar får med seg det du skriv.

Gå til kommentaren

Publisert 11 måneder siden
Asgeir Remø – gå til den siterte teksten.

Takk, Asgeir, for veldig nyttig og sakssvarande kommentar. Tok det ikkje med, men eg òg tenkte på samanhengen mellom kyrkjeforliket på Stortinget i 2008 og ordninga av valet året etter.

Gå til kommentaren

Publisert over 1 år siden

Her var mykje å kommentere. Berre litt. Jesu dåp i Jordan var ein dåp der han gjekk inn under synda for å bli gjord til synd på krossen som Paulus skriv. Jesu endelege dåp var krossen. Elles opplever eg at her vert det sett opp motsetnader som i NT går greitt i hop.

Som ein sluttrespons frå mi side vil eg derfor berre understreke at vi må sjå ting i samanheng. Dersom ikkje kan vi lett gjere problem ut av det som i Bibelen heng i hop. Som det vi har vore inne på med Djevelen som i Jesu ord i Joh 12,31 skal kastast ut. Den same Joh som  har nedfelt desse orda, skriv i sitt første brev om "han som er i verda"(1. Joh 4,4), som må gå på Djevelen, evt. Ant-Krist. Og mange slike døme kan hentast. Ein konkret tekst må sjåast i lys av konteksten, og enkeltord må lesast ut frå samanhengen i Skrifta.

Gå til kommentaren

Publisert over 1 år siden

Det som vert nemnt her, heng saman med Jesu atterkome, noko 1. Tess 4, 16f. gjer tydeleg. Om Jesu atterkome ikkje er noko slag mot den vonde, for det er utkjempa, så forkynner den iallfall at no er sigenren endeleg.

Gå til kommentaren

Publisert over 1 år siden

Jesus som Guds Lam vart ofra på krossen. I Op. er Lammet den sigrande. NT forkynner, som Hebr 2,14, Joh 12,31 o.fl.st., at på krossen skjedde den grunnleggjande sigeren over djevelen. Til slutt skal han så endeleg nedkjempast. At han dessverre framleis er aktiv, fortel også dei mange formaningane i NT om å stå han i mot. Og all vondskapen i verda i dag fortel tydeleg det same.

Ei hjelp kan vere det bibelske tidsperpektivet, som særleg er å få auga på i Joh.ev. , gjerne uttrykt med "alt no - enno ikkje". T.d. i Jesu bøn i Joh. 17,3: "Og dette er det evige livet at dei kjenner deg ...." Det evige livet er her alt no for den truande, men samstundes er det her enno ikkje i sin fylde, som skjer først når alt vert gjort nytt.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Kristen kamelsluking
av
Espen Ottosen
18 dager siden / 3214 visninger
For kort for Jesus?
av
Øyvind Hadland
24 dager siden / 2410 visninger
Om Gud vil
av
Vårt Land
26 dager siden / 2345 visninger
En prest og en gave
av
Anita Reitan
12 dager siden / 2333 visninger
Fem om dagen: en sunn tro
av
Berit Hustad Nilsen
12 dager siden / 1794 visninger
Politikk og religion sauses sammen
av
Helge Simonnes
9 dager siden / 1614 visninger
Å trene motstandskraften
av
Knut Arild Hareide
25 dager siden / 1480 visninger
Jakt og offer
av
Hilde Løvdal Stephens
6 dager siden / 1381 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere