Astrid Amor

Alder: 60
  RSS

Om Astrid

Følgere

Ekenes!

Som du er godt informert om - er undertegnede en av de 2300 elevene som aldri fikk dette brevet, men leste det på DELKS nettsider. Jeg var jo også en av de som kom - med en rask - negativ tilbakemelding.

Nå har det gått en stund siden dere gikk ut med at - dette "berømte brevet" skulle sendes ut. Til 2300 tidligere elever - ved DELK sine skoler. I den forbindelse lurer jeg på: Hvor mange brev har dere egentlig sendt ut? For meg virker det som om det er langt mellom - de som har mottatt dette brevet og de som selv har ringt etter det - eller har lest det på deres nettsider. Så da kan vi slå fast - at det ikke er 2300 brev- som er sendt ut!

En ting vi ble drillet med under DELKs regime – å fortelle sannheten. Derfor blir jeg forundret - når du soler deg i glansen av dette brevets - utsendelse!

Fordi jeg tolker at det brevet som er sendt ut - har blitt skrevet under "frivillig tvang". Ja det var vel andre krefter som stod bak - som ikke akkurat sitter i toppen av DELK, som har bedt om dette brevet! Det var til og med - enkelte innenfor DELK - som var imot at det skulle sendes ut.

Men, nå har i hvert fall enkelte av oss - endelig fått lest budskapet i brevet. Ja, det har som forventet - blitt en blandet mottagelse og dere har jo også mottatt mange – negative tilbakemeldinger.

En gruppe av mottakere av brevet, stiller seg jo fortsatt spørsmålet: Hvilken agenda har DELK egentlig - for å sende dette brevet ut? Fordi vi har vanskelig for å kjøpe - det DELK serverer oss!

Så hadde dere vel kanskje heller ikke forventet - at FB gruppen «DELK beklager», skulle hatt en stor rolle rundt dette brevet. Det hadde kanskje vært bedre at vi - ikke fikk delt - så mange historier og DELK ble avkledd. For nå - kommer den, virkelig sannheten fram! Om alle de alvorlige overgrepene - som er uført under DELK regime - og hvilke traumer DELK - har påført hver enkelt elev.

Derfor, blir jeg alvorlig bekymret når det sendes ut et brev og dere oppfordrer mottakerne til å svare. Så får de ikke en gang - en skriftlig tilbakemelding med: Vi har mottatt ditt brev og takker for tilbakemeldingen…. I stedet mottar de alle - en total taushet - i posten.

Utfordringen for DELK nå - er vel at essensen og historiene om SANNHETEN i disse tilbakemeldingene - har nådd FB gruppen og media. Den har spredd seg som ild - til medlemmer innenfor DELK og allmenheten. Den gamle strategien med å skyve sannheten - om hva som har foregått – under teppe - glapp unna!

 Vi alle kjenner jo til tidligere manøver  - som har blitt benyttet innenfor DELK - ved for eks. Da en av DELKs lærerne - fikk stå fram på innsiden, for å få be om tilgivelse - for hva han har påført sine elever av jenter - i mange år! Den samme lærer - som tok seg noen ekstra turer inn i jentedusjen - etter gymtimene. Det var hans jobb å sjekke , at alle jentene dusjet nakne. Ikke den kvinnlige læreren - de opprinnlig hadde jentene i gym.

Så temaet om alvorlige krenkelser - er ikke noe nytt! Hvorfor ble ikke ofrene etterlyst og vedkommende politianmeldt?

I stedet - ble alvorlige signaler sendt til ofrene: Det som skjedde med DEG, var egentlig ikke er så viktig - det viktigste er - at DENNE Guds mann – får DIN tilgivelse!!!

Seksuelle krenkelser i DELK – er det mørketall på! Vi har levd under en frykt  og taushets kultur. Temaet har alltid vært et tabubelagt emne og forbundet  med stor synd og skam! Så det sitter langt inne, og åpne opp for disse overgrepene. Men enkelte har allerede - stått fram og de finnes! Det har du også - fra tidligere vært kjent med!

Nå har vi alle - også lest dine uttalelser i media. Det blir mye hakk i plata og en glatt tilnærming - til selve problemet! Og strofen: «Vi beklager», må jo nå være både utvannet og brukt opp!

Det ligger vel kanskje innenfor din egen media strategi: «Så har vi også lært noe om hva vi ikke skal gi media av - spissformuleringer» Ekenes Underveis 2018.

Det er faktisk i dine uttalelser i media - vi elever - henter DELKs tanker videre i prosessen  - og vi blir ikke imponert! 

Vi var barn av hjernevaskede foreldre – vi valgte aldri selv å gå på disse skolene!

Så nå opplever vi - at ingen ønsker å ta det moralske ansvar - for å få alle kortene på bordet!

Fordi DELKS beklagelse og tilbud om samtaler, dekker ikke opp for- hva som virkelig har skjedd under deres regime - i disse årene!

Derfor må det en uavhengig gransking til og en foreldelse ikke påberopes - fra DELKS side!

Det er menneskelig å bli handlingslammet - når planer og strategier ikke slår til. Men har ikke DELK - en plan B? For det å skape tillitt – henger alltid sammen med - handling!

Vi elever venter på - tiltakene og bevegelse fra DELK!

Vi elever venter på - invitasjonen til forhandlingsbordet!

Vi elever venter fortsatt på - at DELK selv tar ansvaret - for en uavhengig gransking og ikke bare sitter og vurderer - om det er nyttig for DELK sitt rykte! Det ligger allerede nok, historier på bordet ditt – som gjør at DELK må påta seg - sitt rette ansvar!

Vi elever venter på - DELK kommer på banen - med å tilby alle de som har fått livet ødelagt - under DELKs regime- en økonomisk erstatning!

Det er først da - dere virkelig kan tar et oppgjør med DELKs mørke fortid, og kan si: Vi har nå gjort alt det vi kunne - for alle ofrene og rettet  opp i DELKs sin  -mørke historie!

DELK sitter allerede på – nok bevis og opplysninger om vold og seksuelle krenkelser - utført under DELK!

Så mitt spørsmål til deg - Ekenes er: Hva skal til - for at DELK tar sitt moralske ansvar - for alle oss 2300 elevene - vedrørende en uavhengig gransking og økonomisk erstatning?

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere