Arvid Ystad

Alder: 77
  RSS

Om Arvid

Mangeårig frimurer

Følgere

Frimureri og åsatru

Publisert rundt 2 år siden

Frimureriet har norrøne røtter - det er vikingenes religion

«Her er det masse norrøn religion», sa far til meg ved taffelet etter min opptakelse i Frimurerordenen. Jeg var svært forvirret etter denne merkelige seremonien hvor jeg faktisk var hovedpersonen, hva var det egentlig som hadde skjedd? Jeg følte meg ydmyket, hvorfor måtte jeg vandre rundt i salen med en gammel tøffel på foten?

Norrønt

Disse spørsmålene grublet jeg på i mange år, mine frimurerbrødre kunne heller ikke svare. Jeg leste frimurerlitteratur og satte meg inn i de ulike hovedteoriene om dets opprinnelse, at frimureriet skulle stamme fra Tempelridderne som ble knust på begynnelsen av 1300-tallet, eller at det stammet fra losjer hvor steinhuggerne bodde under bygging av de store katedraler i middelalderens England. Frimurernes skjødeskinn som de bærer rundt livet, skal stamme fra steinarbeidernes arbeidsforkle. Andre kilder medga ukjent opprinnelse. Ingen kilder nevnte norrøn mytologi.

Kong Salomo

Etter at jeg pensjonerte meg, bestemte jeg meg for å finne ut om min fars teori var riktig. Etter seks år foreligger svaret; frimureriet er et kulturelt innlån fra norske og danske vikinger og landnåmsmenn til Skottland og England i vikingtiden (793 -1066 evt). Vikingene tok med seg sin religion, lover og samfunnsorden da de utvandret. Den norrøne religionen ble etter hvert noe endret og en blandingsreligion oppstod i sen vikingtid. Navnene på gudene Frøya, Odin og Tor i Åsgard ble fjernet og inn kom kong Salomo i Jerusalem. Han hadde en posisjon i det tidlige engelske kristne samfunnet gjennom Bibelen, og hans kloke dommer var allerede blitt en rettesnor i kong Alfred den stores lover, som min bok Frimurerne i vikingtiden viser.

Gudinnen Frøya

Etter at Vilhelm Erobreren og de kristne normannerne hadde lagt Det britiske øyriket under seg og kristendommen ble sterkere, måtte frimurerne gå under jorden og ble en hemmelig organisasjon.

Det var først St Hans dagen i 1717 at frimurerne fremstod offentlig for første gang i nyere tid, da fire losjer i London dannet en storlosje. Etter denne møtedagen har de første gradene i frimureriet fått betegnelsen St. Johannes losjene.

Spor av denne riten som ble holdt på årets lyseste dag, finner vi på hellige steder på Vestlandet, som på Eggja i Sogndal og på Todneset på Tysnes. Disse plasser har helt uvanlige solforhold. Midtsommers treffes de av dagens første solstråler og av de siste før solen går ned. I helligdommen på Tysnes ble det funnet en hellekiste oppe i dagen, med brente beinrester, antakelig fra forfedrene på gården. Det har vært ild ved muren som lå midt i helligdommen. Her ble det også funnet en kniv. Solforholdene og funnene kan tyde på rituelle innvielser til Frøya.

"Født på Nytt"

Gulatings- og Frostatingslovene har bestemmelser om ættleiding. Når en sønn skulle anerkjennes og tas opp i ætta, ble det holdt et stort gilde på gården og en treårig oksekalv ble slaktet og mye øl brygget. Gutten som skulle opptas, fikk under seremonien tredd en sko av en oksefot på sin nakne høyre fot. En annen norrøn skikk var å dra et barn som skulle tas opp i ætta ut av et sammenbrettet skinn som symboliserte livmoren. Skinnet fikk han rundt livet, den adopterte ble «født på nytt».

Eddadiktet Hyndleljod forteller om kongssønnen Ottar som ble innviet til Frøya ved muren. En innvielse til Frøya finner vi også i den danske historikeren Saxos (Snorres samtidige) beretningen om kong Haddings ferd til underverden. Frøya henter Hadding i hallen og sammen reiser de ned i underverden hvor hun til slutt leder ham til muren. Her kapper Frøya hodet av en hane som hun har hatt med seg og kaster det over muren. Straks høres hanegal fra den andre siden, her ved muren finnes nytt liv. Hadding inngår et hellig bryllup med Frøya og blir antakelig hennes fri «husbond» (gammelnorsk) ved muren. Hadding ble viet til Frøya, han ble fri-murer, hennes husbond. Så sent som på 1700-tallet ble det ofret haner på hauger i Norge under midtsommersfesten. Midtsommersfesten forbindes med fruktbarhetsriter og feiringen av Frøya. Jonsokbryllup, som fortsatt feires på Voss og i Hardanger, er antakelig en rest av innvielsen til Frøya.

Nordøst

Alt dette finner vi i dagens frimureri. Den kommende frimureren i første grad får en tøffel på sin høyrefot før opptaket, en rest fra ættleiding. Frimureren skritter over kisten og blir ledet rundt i salen til alteret (tidligere muren) hvor han «opptas og innvies». Etter opptaket ved alteret, får frimureren et skjødeskinn rundt livet, symbolet på livmoren og at han er «født på nytt». På slutten av møtet plasseres han i nordøst, den hellige retningen i førkristen tid hvor solen står opp midtsommers. I frimurertolkningen i Skandinavia heter det at kandidaten «blir møtt av kjærligheten» når han kommer til alteret i losjen. Frimurermøtene avsluttes alltid med et gilde med god mat og godt drikke. En hel rekke trekk ved dagens frimurerritualer som ellers er helt uforståelige, kan kun forklares ved norrønt opphav.

Jeg har beskrevet Frøyas rite, den som er blitt første grad i frimureriet. Snorre har skrevet om Tors kamp mot Rungne i sin Edda, det er blitt tredje grad i frimureriet. Frimurerne hadde tre grader da de fremstod offentlig i England og Skottland på første halvdel av 1700-tallet, de riter jeg mener opprinnelig var innvielser til Frøya, Odin og Tor.

Fra England og Skottland spredte frimureriet seg raskt til land i Europa og Amerika på første halvdel av 1700-tallet. I Norge ble det første møtet avholdt midtsommers i 1749 på Bygdø kongsgård ved Oslo. Etter Norges union med Sverige i 1814 ble det svenske frimurersystemet innført hos oss. Det var konstruert noen år tidligere og hadde 12 grader, kongen selv hadde den øverste graden. Høygradene er sterkt influert av riddervesenet og av kristendommen.

Åsatru

Det svenske frimurersystemet krever at den som opptas må bekjenne seg til den kristne tro. Det internasjonale frimureriet krever «troen på et høyere vesen». Her kan jøder, muslimer og medlemmer av andre religioner også opptas. Åsatrua, vår gamle vikingreligion, er også anerkjent. Frimurerne vet ikke at denne troen antakelig var deres opprinnelse!

I dag er det 18.000 frimurere i Norge og seks millioner i hele verden. Frimurere kommer fra alle samfunnslag. Dette er menn, unge som eldre, som søker å få en pause fra strevet i hverdagen. De mytiske og uforanderlige opptakelsesritene virker sterkt på deltakerne og river dem med. Hver frimurer legger sine egne tolkninger av ritualene til grunn, men offisielt heter det at frimurerne driver med «selvutvikling».

Unik skatt

Det finnes arkeologiske spor som tyder på at frimureriets riter kan ha vært utført sammenhengende i tusener av år, tilbake til folkevandringstiden, til bronsealderen og endog kanskje til steinalderen. Frimureriet er en unik skatt fra fortiden, det er en enestående kulturbærer av vår gamle førkristne kultur i Skandinavia.

Min far og fadder døde før jeg fikk snakket nærmere med ham om frimureriet. Men han kunne sin Snorre!

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere