Åsmund Aksnes

Alder: 1
  RSS

Om Åsmund

leder i Åpen Kirkegruppe Oslo (ÅK-Oslo)

Følgere

Svar til Øivind Benestad

Publisert 6 måneder siden

I et innlegg på Verdidebatt svarer Øivind Benestad på Åpen kirkegruppes apell om at KRIK må akseptere skeive som ledere.

Det jeg skrev i mitt forrige innlegg står ved lag, og jeg har ikke noe å tilføye om det. Men Benestads tilsvar krever noen kommentarer.

1. Vi driver dårlig vitenskap og teologi skriver Benestad. Det er riktig at det ikke finnes noe entydig svar på hvorfor noen blir homofile. Men er det så ønskelig at de som forelsker seg i mennesker av samme kjønn skal leve i sølibat, eller kanskje til og med "reorienteres" til en heterofil legning. Tidligere var det sistnevnte alternativ som ble fremmet fra konservativt hold. Nå skal vi visstnok ikke lenger "helbredes", men "hjelpes" til å leve et liv i seksuelt avhold. De aller fleste leger og psykologer vil svare at homofili ikke kan "kureres" eller "helbredes".  I en  rapport konkludere  Verdens Helseorganisasjon med at at terapi for å endre seksuell legning er helseskadelig: https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=6803:2012-therapies-change-sexual-orientation-lack-medical-justification-threaten-health&Itemid=1926&lang=en. De aller fleste leger og psykologer vil si at homofili ikke er en sykdom eller forstyrrelse. Derfor vil det være svært uheldig å forsøke å bearbeide homofili med såkalt terapi. Man kan ikke bruke vitenskap til å påstå at homofili er et handikap eller en mangel. 

Det fører meg over på det teologiske. Benestad sier at verden er ufullkommen. Ja, det er den så men. Men vår evne til å elske er like fullkommen som heterofiles. Det er interessant hvordan en del konservative stadig får seg til å si at homofiles evne til å elske er ufullkommen og nærmest en del av syndefallet. Dette oppleves dypt krenkende. Man skyver Bibelen foran seg, men Benestad og andre med et konservativt grunnsyn vet godt at det finnes andre måter å lese Bibelen på enn deres egen. Så kan vi være enige eller uenige om hvordan Bibelen skal leses. Men Åpen kirkegruppe kan som kjent ikke se at Bibelen kan brukes som grunnlag for å hevde at et livslang trofast forhold mellom to mennesker er synd.  

2. Vi tror ikke at de som har et konservativt syn på homofilt samliv har onde hensikter. Vi må ta dem på ordet når de sier at det er deres overbevisning. Men vi møter flere av dem som har blitt utsatt for disse organisasjonenes praksis. Benestad må gjerne kalle det manipulerende. For oss er dette beinharde realiteter, ikke "krisemaksimering", og så men ikke "maktspråk".   Alle barne- og ungdomsorganisasjoner bærer et stort ansvar for hvordan de kommuniserer og hvordan de løser ting i praksis. Vi vet hvilke konsekvenser en sterkt konservativ forkynnelse kan ha for unge i en formende fase. 

3. Benestad mener at det vil være ille dersom KRIK åpner for ledere som lever i et forhold til et menneske av samme kjønn. Det vil etter sigende skape forvirring. Vi mer tvert imot tvert imot at det vil være en seier for alle dersom alle som ønsker å leve i et gjensidig forpliktende forhold med et annet menneske, uavhengig av kjønn, kan ha lederansvar hos KRIK og i andre kristne organisasjoner. Det er flere ting som kan gjøre en person uskikket til å ha lederansvar for barn og unge. En persons seksuelle orientering og eventuelle ekteskap med en person av samme kjønn er ikke en av dem.

4. Skaperverket er mangfoldig. Homofili er en normalvariant i Guds mangfoldige skaperverk. Så vet vi også at vi ikke lever i en fullkommen verden. Vi burde stå sammen om å bringe mer kjærlighet til en verden preget av hat og mistro. Ikke en dvask kjærlighet, men en selvoppofrende kjærlighet. For kjærlighet handler som kjent om så mye mer enn seksualitet. Denne kjærligheten er fullt og helt til stede også hos to av samme kjønn som elsker hverandre og velger å dele livet med hverandre.

Gå til innlegget

Nå skal de framtidige spillereglene for KRIK-ledere endelig fastsettes i et landsstyremøte 28. august. Åpen Kirkegruppe utfordrer styremedlemmene til å fatte et vedtak i tråd med vedtaket i Den norske kirke.

I Åpen Kirkegruppe har vi møtt unge, skeive ledere i KRIK (Kristen Idrettskontakt) som er blitt fortalt at om de lever ut sin kjærlighet til en person av samme kjønn, kan de ikke fortsette som ledere i organisasjonen. Hva gjør det med disse unge talentene? Hvilke problemer skaper KRIKs holdning overfor alle de 15.237 jentene og guttene i alderen 13-25 år som er KRIK-medlemmer?


Forbli skamfulle

Om 5 prosent av medlemmene er skeive, er det 750 KRIK-ungdommer som i dag ikke kan være ledere i sin egen organisasjon om de lever slik Gud har skapt dem. Hvor mange av disse vil undertrykke sin egen identitet fordi de blir sett på som mindreverdige av toppledelsen i KRIK? Hvor mange av disse vil forbli skamfulle inne i skapet fordi de frykter for hva som venter dem utenfor? Hvor mange av disse vil, i sin fortvilelse og opplevelse av fordømming, få psykiske problemer, skade seg selv, begå overgrep eller sågar ta sitt eget liv?

KRIK har hatt latt en referansegruppe tenke gjennom om en som er skeiv, er skikket til å være leder i organisasjonen basert på om hun eller han lever ut sin seksuelle legning. Gruppen som har hatt en rådgivende rolle, konkluderte med at KRIK ikke skal ha homofile som lever i et parforhold som ledere. Gruppen framholder det «klassiske» ekteskapssynet, at ekteskapet er forbeholdt mann og kvinne. Men at et syn er «klassisk» behøver vel ikke bety at det er godt og rett?


Rimelig godt

Nå skal de framtidige spillereglene for KRIK-ledere endelig fastsettes i et landsstyremøte 28. august. Åpen Kirkegruppe utfordrer styremedlemmene til å fatte et vedtak i tråd med vedtaket i Den norske kirke. Der lever man nå rimelig godt med to syn på ekteskapet. Den norske kirkes nye og åpne holdning til mennesker som identifiserer seg som LHBT+, har hjulpet mange skeive til å ta steget ut av skapet og leve som den de er, ikke som skuespillere i sitt eget liv.

KRIK gjør mye flott arbeid blant unge. Visjonen om å skape livsglede er bra. Verdier som frihet, stolthet og tydelighet likeså. «KRIK ønsker å være en sosialt inkluderende bevegelse der alle er akseptert og trygge», sies det i dagens spilleregler for ledere. Men uten nå å likestille heterofile og homofile er vi alvorlig bekymret for at KRIK også framover skaper skamfullhet, ufrihet og lukkethet hos flere hundre av sine unge medlemmer. Alle er faktisk ikke akseptert som dem de er i KRIK. Alle er ikke trygge i KRIK. Dét er et tungt ansvar å bære.


Godt klapp

Vi ønsker landsstyret lykke til i forhandlingene om medmenneskers verdi som KRIK-ledere. Vi forventer at den legningen som Gud har skapt oss med, ikke lenger skal være et tema for hvem som kan være gode nok ledere og forbilder for KRIKs mange tusen medlemmer! Et vedtak i det minste i tråd med Den norske kirkes strategivalg, vil være et varmt og godt klapp på skulderen til de 750 skeive medlemmene, alle oss andre LHBTere og alle andre som setter nestekjærlighetsbudet der det hører hjemme – fremst!

Åpen Kirkegruppe er et tverrkirkelig fellesskap for alle skeive. Bak oss ligger 43 års historie full av kamp for skeives rettigheter og anerkjennelse. Mye positivt har skjedd de siste årene, men kampen er ikke over. Dagens holdning overfor oss skeive fra KRIKs toppledelse, bekrefter det. Nå utfordrer vi imidlertid KRIK til å se framover og inviterer samtidig til et konkret samarbeid mellom våre organisasjoner. Det kan skape rom for at alle i KRIK kan oppleve seg akseptert og trygge!

Gå til innlegget

Til Helhets virksomhet er skadelig

Publisert rundt 1 år siden

Jeg hadde i utgangspunktet ikke tenkt å si noe mer om Til Helhet og debatten rundt dette nettverket. Men Erik ­Andreassen, pastor i Oslo misjonskirke Betlehem, ­avlegger oss en liten visitt i sin kronikk i dagens avis (VL 01.02.19).

Når man skal uttale seg raskt til en ­journalist, må man tenke raskt. Samtidig kan nyansene komme ut av syne. ­Andreassen gjør et poeng av at det visst nok skal være en forskjell mellom f­oreningen Fri og Åpen kirkegruppe i synet på ­utvikling av legning. Nå er det slik at det finnes ­forskjellig syn på dette også blant våre medlemmer. Mitt poeng var at legning er noe som synes å være grunnfestet hos veldig mange. Noe som kan tyde på at dette er noe som ­utvikles veldig tidlig.

Den vitenskapelige debatten er det ikke plass til å komme inn på her. Problemet oppstår når noen sier at det er noe galt med et menneskes evne til å elske, og at denne evnen må bearbeides. At man kan bli «fri» fra den. Derfor oppfatter vi Til ­Helhets virksomhet som skadelig. Ønsker noen å vite mer om Åpen kirkegruppes syn på l­egning og mye annet, kan de konsultere vår hjemmeside apenkirkegruppe.org. Eller lese vår jubileumsbok Jeg slipper deg ikke før du velsigner meg.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere