André Nilsen

Alder: 30
  RSS

Om André

Liberal, realistisk og rettferdig.

Følgere

Ja til regulering - Nei til neglisjering

Publisert 10 dager siden - 836 visninger

Forbudspolitikken er en direkte trussel mot folkehelsen, folkefriheten og folkeopplysningen. Dette har Unge Venstre forstått, mens Actis og forbudstilhengerne lever i fortiden.

Generalsekretær i Actis, Per Gunnar Dahl, kritiserer unge Venstre sitt forslag om å regulere alle rusmidler inkludert cannabis. Han foreslår ingen alternativ, men er ivrig etter å svartmale virkeligheten i Colorado, hvor legalisering av cannabis ble innført i januar 2014.


Men Dahl glemmer taktfullt å nevne at bruk av cannabis blant unge (fra 12-18 år) har gått ned i Colorado etter legalisering. Bruk av cannabis blant voksne fra 26 år og oppover har også falt.
Unge drikker også mindre alkohol og bruker mindre tobakk etter legalisering i Colorado.


Så langt har legalisering av cannabis i Colorado vært en suksess.


Unge Venstre har forstått at et regulert marked er tryggere enn et uregulert et.
Krav og bestemmelser til styrke, kvalitet, og prosesser for produksjon, kjøp og salg av en vare skaper arbeidsplasser og gir trygghet og forutsigbarhet til konsumenter og det øvrige samfunn. For ikke å snakke om økonomiske inntekter.

Dette gjelder enten det er snakk om sukker, cannabis eller tran.

Unge Venstre viser at de har skjønt dette prinsippet og vi i Normal venter på at regjeringspartiene innser det samme.

Hvorfor kjemper Frp og Høyre - som alltid har støttet individets selvråderett og vært negativ til statlige forbud og innskrenkelser - for festivalpils, parkpils og utvidet skjenktid, mens de nekter mennesker å benytte seg av en plante som er mindre skadelig enn alkohol?

Det vitner om ruspolitisk diskriminering.

Det vitner om en hensikt om å holde noen mennesker utenfor samfunnet fellesskap.

Er det virkelig slik?

Frykten for legalisering kommer av at de fleste politikere tror det vil sende signaler om at man oppfordrer til bruk av cannabis.

Men forbudet er den farligste faktoren ved cannabis fordi det promoterer stigmatiserende idéer og tankesett.

Forbudet ligger som et jernteppe over nøytrale fakta og objektive argumenter i rusdebatten. 

Forbudet hindrer etablerte standarder på produktet som hindrer variasjon i potens og kvalitet. Samfunnet taper milliarder i skattekroner årlig ettersom omsetning er forbudt. Forbudt, men fortsatt svært omfattende og profitabelt. 

Forbudet hindrer også informasjon og fakta om planten fra å bli kommunisert til folk fordi forbudet styrker stigmatiseringen og tabuen knyttet til planten.

Legalisering handler ikke om «fri-slipp» av rusmidler. Det handler om sikkerhet og helse.

Legalisering handler om regulering og kontroll.


Reelle problemstillinger som legalisering reiser bør absolutt drøftes og utredes.
Det er nødvendig for å lykkes i prosessen.
Men for å ta kontroll og sikre inntekter som igjen kan gå til forebygging og informering, da er man en gang for alle nødt til å innse at dagens forbud og mangel på struktur i markedet er en direkte trussel mot folkehelsen, folkefriheten og folkeopplysningen.

 

Derfor sier vi: Ja til regulering - Nei til neglisjering!

Gå til innlegget

Forebygging og behandling er viktig, men det må gjøres riktig.

Publisert 7 måneder siden - 215 visninger

Senterpartiet vil tilby behandling under tvang for rusmisbrukere. Uten egenandel, for å strø litt humanitet over ruspolitikken deres.

Vi trenger ikke å avkriminalisere, sier Kjersti Toppe i BT, onsdag 04/10. Senterpartiet vil erstatte fengselsopphold for rusmisbrukere med behandling under tvang. Uten egenandel, for å strø litt symbolsk humanitet over ruspolitikken deres.

Alle vet at for å bli rusfri, må man ville det selv. Å tvinge noen inn i denne prosessen gir ingen grobunn for individets langsiktige suksess. Det burde være allmennkunnskap.

Frykten er sterk blant forbuds-tilhengerne for at en liberalisering av ruspolitikken vil sende signaler til befolkningen, spesielt de yngste, om at rusmidler er helt greit. 

Det er en klar misoppfatning. En misoppfatning som har ødelagt tusenvis av liv her i landet bare de siste par tiårene. 

Det er helt forståelig at det rettes fokus mot forebygging av skadelig rusbruk blant mindreårige, og hjelp for de med størst rusproblemer når det skal utformes ny ruspolitikk.

Det vi prøver å få Kjersti Toppe, Senterpartiet og alle politikere til å forstå er at det nettopp er vårt hovedfokus også. Vi ønsker statlig regulering og kontroll for å minimere giften som spres i gatene våre. For å redusere risiko for skadelig konsum av rus i samfunnet vårt.

Det er skuffende at mange av politikerne våre fortsatt ikke vil innse at forbudet bidrar til tabu, stigmatisering og utfrysning av, ikke bare syke OG friske mennesker, men også av objektiv informasjon, forskning og saklig dialog om rus i samfunnet vårt.

Forbudet fungerer altså som en normativ og formell barriere for viktige verktøyer som kunne vært anvendt i både forebygging og behandlingstiltak.
Hvis politikere hadde jobbet for et statlig verdigrunnlag som legger til rette for en aksept for virkeligheten, slik den er, kunne vi forebygget misbruk og dødsfall, samt hjulpet langt flere mennesker til et verdig liv, i langt større grad enn vi klarer i dag.

Gode tiltak kommer av god forskning. Og all god forsking tilsier at forbud ikke er en god løsning

Gå til innlegget

BT tok ansvar og skrev på lederplass at «det er uakseptabelt at politiet har blitt strengere på å ta førerkort fra hasjbrukere». Dette skjedde etter at Sivilombudsmannen viste i en ny rapport at «Politiet har blitt strengere, uten at loven er endret». Dette sa avdelingsdirektør i Politidirektoratet, Kristin O. Kvigne seg uenig i og skrev i BT 29.juni at de er «strenge men rettferdige».

Først må det påpekes at Politiets arbeid med å trygge våre veier fra farlige trafikanter er en av de viktigste oppgavene vi har i samfunnet. Men at de vurderer alle påviste brukere av hasj som så farlig at førerkort blir fratatt kan ikke aksepteres og slik praksis bør ikke fortsette.

Kvigne mener at Politiet kan ta lappen fra alle de vurderer som «ikke edruelig». Hun viser til paragraf 34 i Veitrafikkloven men erkjenner at det ikke finnes en definisjon på hva «ikke erduelig» betyr. Hun forsøker heller ikke å tilby en definisjon for å underbygge hennes påstander om at Politiets praksis er «rettferdig». Det forblir dermed som en påstand. En ubegrunnet en. En farlig en.


Det er nemlig slik at denne praksisen bare kan forsvares dersom man legger fordommer og stigmatiserende uttrykk mot brukere av illegale rusmidler til grunn for vurderingen.

Brukere av illegale rusmidler er en av de siste gruppene som fortsatt utsettes for systematisk stigmatisering i tillegg til sosial stigmatisering, i vårt samfunn.
Politidirektoratet viderefører denne stigmatiseringen når de forsvarer Politiets praksis som feier alle brukere av illegale rusmidler under samme kam. Det blir feil å påstå at det er riktig å frata noen sertifikat fordi det har blitt påvist bruk av cannabis 1-2 ganger, som Kvigne mener.


Det burde ikke være nødvendig å påpeke for Politiet at det finnes veldig mange ulike typer brukere av cannabis og andre rusmidler og at mange av disse er velfungerende individer.


Mange er ansvarlige i det de foretar seg. Enten det er ute på byn eller fest i helgene. Eller bak rattet i hverdagen.
Selv om noen er villig til å bryte loven for å oppleve en midlertidig rustilstand betyr ikke at de automatisk er like tilbøyelig for å bryte loven med å kjøre i påvirket tilstand eller for å begå andre lovbrudd som skader andre individer. Dette påpekte også BT.


Vanlige, ofte unge mennesker risikerer å miste jobbene sine, jobbmulighetene sine og stabiliteten i livene sine, når de mister lappen for å innrømme bruk av en annen substans enn alkohol én eller to ganger. Praksisen er destruktiv og kostbart for samfunnet.


Mens vi ser at nesten samtlige politiske partier har begynt å forstå at en endring i ruspolitikken må til, er det trist å se at Politidirektoratet fortsatt tviholder på og forsvarer en økning av en praksis som baserer seg på fordomsfulle og kunnskapsløse holdninger.

Individer bør rett og slett undersøkes grundigere, av helsepersonell, før noen vurdering eller vedtak om tilbakekalling av førerkort blir gjennomført. Alle Nordmenn som ikke er avholds kan jo vurderes som «ikke
edruelig» fra tid til annen.

Så hvis denne praksisen skal bli rettferdig noen gang burde enten alle som ikke er edru hele tiden i livene sine miste lappen, eller så må Politiet og Politidirektoratet endre praksisen sin til å bli mindre fordomsfull mot én enkelt gruppe i samfunnet.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Mye på spill
av
Vårt Land
rundt 1 time siden / 83 visninger
0 kommentarer
Om å innrømme feil
av
Øyvind Holmstad
rundt 12 timer siden / 90 visninger
0 kommentarer
Trump, Kim og Iran
av
Erling Rimehaug
rundt 17 timer siden / 290 visninger
3 kommentarer
Kynisk altruisme?
av
Vårt Land
rundt 17 timer siden / 672 visninger
1 kommentarer
Omkostninger uansett
av
Joel Halldorf
rundt 19 timer siden / 224 visninger
0 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
To sider av samme lov.
6 minutter siden / 1105 visninger
Rune Staven kommenterte på
En djevelsk løgn.
40 minutter siden / 1058 visninger
Rune Staven kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 1 time siden / 1105 visninger
Ragnhild Kimo kommenterte på
Ope brev til Kari Veiteberg
rundt 7 timer siden / 872 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Trump, Kim og Iran
rundt 7 timer siden / 290 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Trump, Kim og Iran
rundt 7 timer siden / 290 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
De største bommertene
rundt 8 timer siden / 227 visninger
Håkon Hovda kommenterte på
Farlig omskjærings-vedtak fra SV
rundt 8 timer siden / 3353 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 9 timer siden / 1105 visninger
Ove K Lillemoen kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 9 timer siden / 1105 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Feminists/Leftists Are Useful Idiots and Doomed
rundt 9 timer siden / 889 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Feminists/Leftists Are Useful Idiots and Doomed
rundt 10 timer siden / 889 visninger
Les flere