André Nilsen

Alder: 32
  RSS

Om André

Liberal, realistisk og rettferdig.

Følgere

Nesten én million nordmenn får utskrevet vanedannende medikamenter hvert år i Norge. Piller med overdosefare og høy avhengighetsfare. Bruk av medisinsk cannabis i tillegg til, eller istedenfor vanedannende medikamenter er bedre for helsen. Likevel er tilgangen så begrenset den i realiteten er ikke-eksisterende for mange. Dagens ordning er en trussel mot folkehelsen. Den fratar også sjansen mange har til å være lykkelig i livene sine. (Først publisert i Nettavisen og deretter ABC Nyheter)

Se for deg at du lider av en sykdom eller lidelse med symptomer som hemmer din funksjon i hverdagen betydelig. Kanskje er tilstanden kronisk. Kanskje er du ute av stand til å jobbe fulltid, eller ute av stand til å pleie nære relasjoner i livet slik du skulle ønske, som å gå ut med venner eller besøke familien oftere. 

Veien til lykke i livet, ifølge forskning fra Harvard, er å ha flere meningsfulle, nære relasjoner i livet og delta i meningsfulle aktiviteter.


Det kan være betryggende å vite at lykken ikke kommer fra jobb-status eller materielle verdier, men samtidig krever det også sitt for mange å opprettholde og pleie en eller flere relasjoner i livet. Energi og overskudd, for eksempel. 

For en som er sykemeldt eller ufør kan dette være svært krevende eller umulig å få til dersom relasjonen med eget sykdomsbilde blir for overveldende eller krevende. 

Noe den ofte er for mange, i lange perioder.

Og med langvarig sykdom kommer lidelsen sjeldent alene.

Kroppens design bygger på et gjensidig samspill mellom det fysiske i oss, kroppen, og det ikke-fysiske; det mentale, psyken.

Dette gjelder når vi er frisk men gjelder like mye, og er nok kanskje mest merkbart når vi blir syk.

Fysiske og psykiske lidelser gir symptomer med glidende, gjensidige og sammenfallende overganger mellom det fysiske og det psykiske, og alt inngår etterhvert i samme spiral av smerter og ubehag. Mange får f.eks en mer ustabil psyke når de blir forkjølet. Kroppen blir dårlig og tankene “følger etter”. Går vi på en psykisk smell kan dette også trigge fysiske reaksjoner eller symptomer. Kvalme, skjelvinger etc. Over tid kan en utsatt psyke være årsak til mange fysiske lidelser som infeksjoner, kroniske smertelidelser og mange mener: kreft.


Tilgang på riktig medisin kan bety forskjellen på et liv med eller uten symptomer. 

Et liv med eller uten symptomer kan bety et liv med eller uten energi og overskudd til å leve det livet man ønsker. Når symptomene reduseres får en overskudd til å tenke klart, være mer “tilstede” og delta mer i livet generelt.

Nøkkelen til lykke for de som er syke ligger, ikke overraskende, i en reduksjon av følte negative symptomer.


Det finnes medisiner mot veldig mange tilstander, lidelser og ikke minst symptomer, men veldig mange av disse kommer med negative bivirkninger, spesielt etter langvarigen/kronisk bruk. Spesielt er medisiner mot angst, søvnløshet og smerter sjeldent ment for langvarig bruk. Medikamentene kan gi god lindrende effekt på umiddelbare eller plutselige symptomer som f.eks å bruke valium ved panikk-angst. 

Ved langvarig bruk derimot, utvikler kroppen en fysisk avhengighet som hemmer kroppens egen evne til selvregulering og gir ubehagelige til potensielt livsfarlige abstinens-symptomer dersom en glemmer eller slutter å ta medisinen. Vanedannende medikamenter bærer med seg en betydelig risiko for mange mennesker, også ved kortvarig bruk. Likevel fikk 900.000 nordmenn utskrevet et vanedannende medikament i 2013. I 2017 fikk over 1,2 millioner nordmenn utskrevet et smertestillende medikament (inkluderer brukere av paracetamol).(Tall fra FHI, reseptregisteret.)


Cannabis er en kilde til flere virkestoffer som kan bidra til reduksjon av mange lidelser eller tilstander som oppleves hemmende i hverdagen av den rammede, som f.eks angst, fysiske smerter, betennelse, søvnløshet og depresjon. 

Medisinsk cannabis bærer ikke samme risiko for negative bi-effekter som tradisjonelle medikamenter innenfor samme behandlingsområde gjør. Det finnes f.eks ingen overdosefare og er langt mindre avhengighetsskapende. 

Ikke bare det, men medisinsk cannabis virker å redusere følte negative symptomer fra vanlige medikamenter, når det kombineres med tradisjonell medisinsk behandling.

En studie fra Harvard University viser til at eldre som brukte medisinsk cannabis opplevde bedre kognitiv funksjon, økt energinivå og brukte mindre av sine vanlige medisiner. 


Det finnes mange studier som dokumenterer enkelt-cannabinoider, som THC og CBD (virkestoff i cannabis), sine effekter på ulike lidelser og smertetilstander. Forskning viser derimot at effekten er best dersom man har tilgang på produkter som er laget fra hele cannabisplanten. 


Det generelle tilbudet av tilgang til medisinsk cannabis som gis pasienter i Norge i dag, er mer restriktivt enn hva som gjelder for de sterkeste og potensielt farligste vanedannende medikamenter som finnes på det norske markedet for legemidler. Alle kan i prinsipp søke om tilgang, men dersom du ikke har alvorlig ondartet kreft (gjerne i siste fase), HIV eller en kronisk nevrologiske smertelidelser, kan du se langt etter å få det godkjent. Til og med disse pasientgruppene må vise til at ingen andre tradisjonelle medikamenter har gitt ønsket effekt i behandlingsforløpet.


Man er altså “pliktig” til å prøve alle andre, og langt farligere alternativer, av medikamenter før staten en gang vil vurdere om du får godkjent, lovlig tilgang på et mindre farligere, mer helsebringende alternativ. 

Tenk om staten hadde som policy at man måtte krasje bilen sin, og gjerne flere ulike typer biler, før man fikk lov til å ha kollisjonsputer installert.

Dette er i beste fall en uheldig tilnærming fra en nasjon som Norge, som har såpass høyt fokus på folkehelsen, og spesielt, et høyt politisk fokus på et godt helsetilbud til våre eldre og den øvrige befolkningen. 


I værste fall: i realiteten, handler dette om mennesker fra hele samfunnet som går flere år med negative bieffekter, nedsatt funksjonsevne og med faren for fatale konsekvenser, fordi tilbudet om medisinsk cannabis er fraværende for dem. Moralisme kan være livsfarlig når den blir satt i system. Det er ingen hemmelighet at stigma, tabu og forbud mot cannabis er drivende faktor for den begrensede tilgangen som gis til planten i Norge. Dette er også drivende faktor for at mange pasienter selv ikke kjenner til de medisinske egenskapene til cannabis, fordi kunnskap om planten har blitt fortrengt og undertrykket fra nasjonale og internasjonale myndigheter i nesten en hel generasjon. Selv de færreste leger kjenner til cannabis sitt medisinske potensiale eller helsefremmende egenskaper.


Enkelte ikke-rusgivende virkestoffer fra cannabis burde være like tilgjengelig som paracet og ibux er i dag. De kan lindre samme symptomer uten overdosefaren eller faren for å skade nyre og leveren. (Mange vet ikke at paracet og ibux er skadelig for indre organer, eller at de har en overdosefare knyttet til seg.)


Tilbake til studien om lykke og nære relasjoner: 

Det finnes de som bruker cannabis illegalt enten istedenfor, eller i tillegg til vanlige medikamenter de får utskrevet. De fleste av disse bruker cannabis for å lindre/selvmedisinere mot symptomer som hemmer deres funksjonsevne i hverdagen. 

Men problemet til samtlige er at tross deres bedring i nevnte symptomer, opplever de at de sjeldent kan være åpen om egen bruk til familie, venner, etc. I frykt for formelle og uformelle sanksjoner fra omgangskretsen eller øvrig samfunn. 

Igjen er stigma og tabu i samfunnet vårt årsak til at mange individer i Norge må velge mellom et sosialt liv eller en bedring i sykdomssymptomer.

Velger de bort cannabis i frykten for straff eller andre negative reaksjoner, risikerer de at negative symptomer fra sykdom eller medikamenter tiltar. Dermed blir håpet om et liv med overskudd til å pleie sosiale relasjoner, eller delta i meningsfulle aktiviteter, likevel sterkt svekket. Man taper uansett.


Hvordan tilrettelegger norske myndigheter med dagens ordning for at disse menneskene kan ha en fair sjans i jakten på lykke i livet? Enhver ærlig og opplyst sjel vil nok innse at det gjør de ikke.


Enhver politiker, beslutningstaker i Helse-Norge og hele det øvrige samfunn i Norge bør være sterkt bekymret for konsekvensene av at moralismen fortsatt styrer helsetilbudet i Norge. Og hvilken moralisme? Retten til helse er en menneskerett og er formulert slik i WHOs forfatning: «Retten til den høyest oppnåelige helsestandard er en av de grunnleggende rettigheter for hvert menneske uten forskjell på grunn av rase, religion, politisk overbevisning, økonomisk eller sosial posisjon».


Legemiddelverket forklarer det slik: “Artikkel 12 (fra Menneskerettighetene)  innebærer selvfølgelig ikke at staten skal garantere god helse for alle. Men den krever at staten skal legge forholdene til rette for at innbyggerne skal ha best mulig helse ut fra den enkelte persons muligheter.”


2018 er over og dersom Norge skal gå inn i fremtiden som en forkjemper for egne innbyggeres grunnleggende rettigheter, er det åpenbart at vi har en omfattende jobb å gjøre. 


Men da må først moralismen vike for fornuften.


Kilder: 


Harvard-studien om lykke: https://news.harvard.edu/gazette/story/2017/04/over-nearly-80-years-harvard-study-has-been-showing-how-to-live-a-healthy-and-happy-life/


FHI-rapport - Antall nordmenn som brukte vanedannende medikamenter 2005-2013: https://www.fhi.no/publ/2014/bruk-av-vanedannende-legemidler-i-n/


FHI-statistikk - Resptregisteret - http://www.reseptregisteret.no/Prevalens.aspx


Harvard-studie om medisinsk cannabis for eldre: https://forskning.no/psykiske-lidelser-alkohol-og-narkotika-hjernen/pasienter-pa-medisinsk-cannabis-far-skarpere-hjerner-og-dropper-medisiner/265764


Harvard-artikkel om medisinsk cannabis: https://www.health.harvard.edu/blog/medical-marijuana-2018011513085


Retten til helse en menneskerett: https://tidsskriftet.no/2011/10/kronikk/helse-som-menneskerettighet


Gå til innlegget

Cannabis kom før kristendommen

Publisert over 1 år siden

Mens flere land og stater verden over i disse dager hever forbudet mot cannabis, er stigma og tabu fortsatt det som preger mye av innvendingene mange har mot cannabis i Norge. Helseministeren kaller legalisering av cannabis for et “sosialt eksperiment” han helst vil unngå. Helseministeren av alle burde vite at cannabis ble solgt som medisin på norske apoteker frem til 1965. Forbudet har vart i nesten 50 år mens cannabis har vært en del av norsk kultur i over tusen år. Faktisk kom cannabis til Norge før kristendommen.


Mens forbudet mot cannabis vedvarer i Norge ser vi at store deler av verden er i ferd med å endre den lovlige statusen rundt planten. 

Nylig ble Canada det andre landet i verden etter Uruguay til å legalisere cannabis. Mange stater i USA har allerede legalisert.

Høyesterett i Mexico vedtok nylig at forbudet mot cannabis var grunnlov-stridig og hevet derfor forbudet.

I Norge har planten fortsatt mye stigma og tabu knyttet til seg.


Forbudet mot cannabis har eksistert i en mannsalder og har følgelig fått oss alle til å glemme vårt kulturhistoriske bånd til cannabisplantene.

Forbudet som ble bygget på amerikansk rasisme og imperialisme, importert ukritisk.

Før forbudet var cannabis lenge en viktig del av norsk historie.

I over 1000 år har cannabis blitt kultivert i Norge. 

Alt fra praktisk, til medisinsk og rekreasjonell bruk.

Den medisinske og rekreasjonelle bruken vedvarer fortsatt i dag, tross plantens illegale status.


Praktisk bruk av cannabis i Norge kan spores helt tilbake til Vikingtiden.

I moderne tid har det blitt funnet spor etter dyrking av cannabis i Norge fra 1300 år tilbake. 
Funnet ble gjort på en Jernalder-gård i Vest-Agder. 

Vikingene brukte cannabis til å lage tau, klær, seil og mat. Planten var en viktig del av livet.

Vi regner at kristendommen kom til Norge med den første kristen-kongen, Håkon, tidligst år 935.

Dette skjedde over 200 år etter at vi vet at cannabis ble dyrket på Norsk jord.


Medisinsk bruk av cannabis i Norge lærer vi om i Ragnar Hauge sin bok “Rus og rusmidler gjennom tidene”(2009), at cannabis ble solgt som medisin på norske apoteker frem til 1965. Planten ble oftest brukt mot søvnproblemer. Cannabis har ikke de farlige sideeffektene som moderne medikamenter for søvnproblemer kan ha.


Kultivering og forskjellige former for bruk av cannabis-plantene har altså vært en vesentlig del av norsk kultur fra Jernalderen/Vikingtiden frem til i dag. 

Og cannabis er fortsatt en vesentlig del av vår kultur. 
Bruk av cannabis har vedvart tross forbudets stigmatiserende og diskriminerende effekt på planten og alle individer og grupper som assosieres med bruk av den -spesielt har det rammet fattige og minoriteter - i flere tiår.


Rekreasjonell og terapeutisk bruk av cannabis er det som er mest vanlig i dag. 

Det foregår på det svarte, uregulerte markedet hvor brukere og tilbydere av et mindre farlig nytelsesmiddel enn alkohol blir jaget, bøtelagt og fengslet av staten. 

Det er rus og nytelses-aspektet som får størst plass når cannabis diskuteres. 

Dette perspektivet om retten til å ta egne valg vedrørende egen kropp og helse, fra et menneskerettslig perspektiv, burde være nok til å stilne motstandere av legalisering.

Men menneskerettighetene anerkjennes ikke i Norge, på dette området, per dags dato. 


Det som er mer anerkjent er at vi lever i en tid hvor nesten alle verdens klimaforskere advarer om at vi er nødt legge om våre vaner og levesett til å bli mer bærekraftig, dersom vi skal redde livet på jorden slik vi kjenner det.

Cannabis-plantene kan brukes til å lage klær og tekstiler, betong og andre byggematerialer,

mat og medisin.

Man kan også lage bionedbrytbar plastikk av cannabis.


Potensialet er enormt.Hvordan kan vi da opprettholde et forbud mot en plante med så mange ulike bruksområder?

Det medfører riktighet å påstå at forbudet mot cannabis er miljøfiendtlig, på alle måter.

Å re-integrere planten inn i våre hverdagsliv burde ikke være veldig vanskelig å få til, vi trenger bare å finne tilbake til prinsippene fra kulturarven vår og tilpasse dem etter våre moderne behov.Men først må forbudet heves, også i Norge.Gå til innlegget

Farer ved cannabis? Alle er skapt av forbudet.

Publisert nesten 2 år siden

Flere her hjemme er bekymret for den cannabis-vennlige trenden vi ser mange steder i verden. Men argumentene mot legalisering bærer preg av kirsebærplukking av fakta og stigmatiserende holdninger mot cannabis. Faktum er at cannabis er farligst under forbudet.

Mange av landets ungdomspartier stiller seg positiv til legalisering av cannabis. Unge Høyre har stemt for at de vil legalisere.

Det argumenteres for at det vil være et skadereduserende tiltak for samfunnet.

Varaordføreren i Oslo, Kamzy Gunratnam, er den siste i rekken av flere politikere som har uttalt at eget parti bør støtte legalisering av cannabis, for å ta fra kriminelle monopolet de har på omsetningen av cannabis i dag.

Den yngre generasjonen heller mot legalisering mens motstanden er større blant den eldre generasjonen som fortsatt "bearbeider" konsepter som likestilling og ulike seksuelle legninger i samfunnet. Ulike rusvaner virker fortsatt å være et ubegripelig konsept å akseptere.

Bekymringsmeldingen fra hjerneforsker Svend Davanger om at debatten er på feil spor fordi mange mener at cannabis er ufarlig, kunne vært et viktig innspill til debatten. Bortsett fra at det er det nesten ingen som mener. Det kan trygt hevdes at cannabis er mindre farlig enn alkohol men ingen påstår at å bruke cannabis er helt ufarlig for alle. Man kan også stille seg undrende til at en hjerneforsker ikke nevner at cannabis har vist god effekt i behandling og forebygging av f.eks Alzheimer`s. 

 

Innspillet til Krf sin nestleder Kjell Ingolf Ropstad hvor han påstår at cannabis ikke blir mindre farlig av å regulering for lovlig salg er en personlig ytring som belyser nestlederens manglende kunnskap om cannabis, og ikke minst konseptet: legalisering av cannabis.


For det finnes farer ved cannabis.

Men alle er enten skapt eller forsterket av forbudet.

Her er noen eksempler:


Forskning på cannabis er begrenset fordi forbudet begrenser mulighetene for forskning. Legalisering av cannabis vil muliggjøre forebygging mot barn og unge som er evidensbasert og informativ. Dagens forebygging baserer seg på straff og sanksjoner. Vi vet at det ikke fungerer. Spesielt ikke for gruppen av barn og unge som er tilbøyelig for å prøve cannabis i ung alder.


Aldersgrenser og åpningstider vil fungere som konkrete tiltak for å kontrollere hvor og når cannabis omsettes og hvem som får kjøpe. I dag kan hvem som helst kjøpe når som helst, nesten hvor som helst.


Legalisering betyr også at man kan sette krav til å merke produktet med relevant informasjon. Hvilken type cannabis det er snakk om, hvilke effekter den kan gi, anbefalt dosering og andre viktige momenter å være oppmerksom på. Dette vil redusere antall potensielle ulykker eller skadevirkninger knyttet til bruk av cannabis i samfunnet.

Forskning på selve planten og hvordan man tryggest dyrker cannabis vil muliggjøres under legalisering. Cannabis har mange medisinske egenskaper men har også en stor evne til å rense omgivelsene den vokser i for forurensing fra f.eks co2 og tungmetaller ved å fungere som et filter eller “grønn lunge”. I dag, under forbudet, er det umulig å vite hvilke omgivelser cannabis man får tak i har blitt dyrket i.


De farlige konsekvensene av forbudet er mange.

 

Også forbudet i seg selv med straffer og rulleblad bidrar daglig til bryte ned mennesker og politikken forer stigma, tabu, eksludering fra arbeidslivet og deltagelse ellers i samfunnet. Forbudet bidrar til en selvoppfyllende profeti om at cannabis leder til store problemer fordi de største problemene får man først dersom man blir tatt av politiet.


Et annet viktig poeng er at inntekter fra skatter og avgifter fra cannabis-industrien kan øremerkes til skadereduserende tiltak knyttet til rusbruk i samfunnet. I dag går alle inntekter fra cannabis i lommene på kriminelle gjenger. Karteller og Terrororganisasjoner tjener grovt på dagens forbud mens alle skattebetalere betaler grovt for at ressurser sløses bort i “krigen mot narkotika”.

 

Generalsekretær i IOGT, Hanne Cecilie Widnes, sier at legalisering ikke er løsningen fordi det finnes bevegelser i Colorado som jobber for å snu legaliseringen av cannabis.


Det er helt naturlig i alle samfunn, spesielt i USA, at noen konservative krefter kommer sammen for å kjempe mot bevegelser som underbygger likestilling, frihet og rettferdighet.

Noen vil alltid motsette seg progresjon i samfunnet og deres stemme kan være verdifull for å sikre at nødvendig forandring ikke skjer forhastet.


Men det må skilles mellom valide poenger og fanatisme.


Jens Ramfjord, psykologspesialist hos Bergensklinikkene påpeker at språket i debatten om rus og personer som er avhengig av rusmidler er lite faglig orientert.

Ramfjord gir media skylden, og det gjør han rett i. Men det er forbud- og avholdsbevegelsen som har bygget og vedlikeholdt den stigmatiserende retorikken og språket med sine fanatiske holdninger.

 

Motstanderne av legalisering har alltid jobbet for å holde rusdebatten tendensiøs og ensidig. Tabu og stigma har altfor lenge vært den gjeldende norm. Ethvert samfunn er tjent med at slike normer kasseres til fordel for ny kunnskap, ny bevissthet og læring.


Det er et sunnhetstegn, og viktig for befolkningen at debatten om cannabis nyanseres, da dette sjeldent har vært tilfelle de siste fem tiår.

Jeg og andre engasjerte, i Normal Norge, Foreningen for human narkotikapolitikk, Foreningen trygg ruspolitikk og mange flere, kommer til å gjenta til det kjedsommelige at det farligste ved cannabis er forbudet.


Det som er trist med hele debatten er at mens cannabis flyter fritt i samfunnet under forbudet, frykter motstanderne av legalisering at akkurat det vil bli tilfellet, når legalisering innføres. Samtidig som regulering for lovlig salg vil muliggjøre konkrete kontrolltiltak som forbudet aldri har lykkes å skape.

 

Det er på tide å våkne fra drømmen om at forbudet fungerer og innse at det motsatte er tilfellet.

 

Kilder: 

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/G1mj3B/varaordfoereren-i-oslo-vil-ha-statlig-hasj-salg


https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/J1y83j/Nei_-cannabis-truer-sjelden-livet-Men-det-truer-maten-vi-lever-det-pa--Svend-Davanger


https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/MgbbdM/Naive-liberalere-i-ruspolitikken

http://iogt.no/nyheter-iogt/legalisering-er-ikke-loesningen

https://morgenbladet.no/ideer/2018/07/tendensiost-og-ensidig-om-rus

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
25 dager siden / 1502 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
5 dager siden / 1381 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
16 dager siden / 1096 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
12 dager siden / 1000 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 785 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
rundt 1 måned siden / 469 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere