Andrés Lekanger

Alder: 40
  RSS

Om Andrés

Følgere

Kvinnegruppa Ottars hersketeknikker

Publisert 2 måneder siden - 3517 visninger

Ane Stø og Kvinnegruppa Ottar mistenkeliggjør motdebattanter. Det er en voksende ­mengde ­internasjonal kritikk mot sexkjøpsloven og hallikbestemmelsen. Det viktige er hvorvidt ­argumentene som fremmes har gyldighet eller ikke.

Ane Stø, leder i Kvinnegruppa Ottar, ­provoserte da hun i Vårt Land (9. juli) kritiserte at sam­arbeidet mellom den ­organiserte ­skeive bevegelsen og Sexarbeidernes ­interesseorganisasjon (PION) er blitt tettere. Foreningen for kjønn og seksualitetsmangfold (FRI) vedtok i 2015 at organisasjonen var mot sexkjøps­loven. Denne ­politikken har vedvart og FRI ­kritiserer også hallik­bestemmelsen slik den står i dag.

Til Vårt Land forklarte Stø ­samarbeidet med at «Det er ­flere i det mannlige homomiljøet som har et liberalt syn på prostitusjon, og som synes det er en fin måte å rekruttere unge menn inn i homo­miljøet. Fri prøver på et vis å innlemme prostitusjon som en s­eksuell orientering og dermed ­legitimere det». Dette skapte kraftige reaksjoner og Minerva ­fulgte opp saken på nett (13. juli). Stø ­hevder seg nå feilsitert: «Det jeg mente å si, var at mange homofile menn har et liberalt syn på prostitusjon, og mener at det er forskjell på menn og kvinner når det gjelder hvorvidt man tar skade av det. De mener det er helt naturlig for unge gutter å utforske seksualiteten sin på den måten og i tillegg få ­penger for det, i stedet for å se makt-
perspektivene og undertrykkelsen som ligger i bunnen».

Må dokumentere påstanden. 

FRI (den gang LLH) kom med en redegjørelse i 2015 for hvorfor ­organisasjonen var mot sexkjøploven. Vedtaket kom etter en omstendelig prosess der organisasjonen hadde snakket med flere organisasjoner, herunder PION og Kvinnefronten, samt forskere på sexkjøp- og salg. I mai var jeg var også delegat på FRI sitt lands­møte, som vedtok at FRI mener vold mot sexarbeidere bør ­behandles som hatvold. Flere med erfaring med sexsalg er ­medlemmer og har verv i FRI og deltok i ­diskusjonen. ­Ingen av de som ­bidro til å ­forme FRI sin ­politikk om sexarbeid ­argumenterte med at de selv ­ønsket å kjøpe sex. Stø sin ­anklage er alvorlig, og det minste som kan kreves er at hun dokumenterer hvem disse ­mennene som ­påvirker FRI sin politikk er og når påvirkningen skjedde.

Sexistisk hersketeknikk. 

Det Stø prøver seg på er en god ­gammeldags sexistisk herske­teknikk som er prøvd ut av motstandere av sexarbeid flere ­ganger, nemlig å mistenkeliggjøre ­mannlige meningsmotstandere. Et eksempel er da Ole Martin Moen, Aksel Braanen Sterri og tidligere sexarbeider Hege Grostad (den gangen under pseudonymet «Frk X») skrev kronikken «Slipp prostituerte inn i varmen» (Aftenposten 7.2.13).

Da arbeiderpartikvinnene Marit Nybakk og Jette Christensen kom med et motinnlegg, innledet de slik: «I Aftenposten (…) går to unge menn inn for å opprette bordeller og fjerne sexkjøpsloven». Et annet eksempel er da den gang lederne i Unge Høyre, ­Fremskrittspartiets Ungdom og Unge Venstre kom med utspill om å fjerne sexkjøpsloven i 2016. I stedet for å ta for seg ­meningsmotstandernes argumenterte leder i Sosialistisk Ungdom, Andrea Sjøvoll, med å si: «At tre menn kan stå der og forsvare at menns behov for utløsning er ­viktigere enn kvinners grunn­leggende rettigheter syns jeg er forkastelig...» (Aftenposten, 12.7.16).

Under voksende kritikk. 

Den skeive paraplyorganisasjonen ­ILGA-Europe ga i år ut en rapport om LHBT-sexarbeidere. Her går ILGA inn for avkriminalisering av sexarbeid, dette for å fremme menneskerettighetene til sex­arbeidere. Noen studier antyder at det er mer liberale holdninger til sexkjøp i enkelte skeive miljøer slik Stø påstår. Det er ikke dermed sagt at det økende presset for ­avkriminalisering av sexarbeid, fra skeive organisasjoner, skyldes et liberalt syn på sexarbeid.

FRI og internasjonale LHBT- ­organisasjoner trekker fram ­negative konsekvenser av ­ulike typer kriminalisering. The ­Lancet publiserte for eksempel en ­studie i januar i fjor som konkluderte med at det er en sammenheng ­mellom kriminalisering av sex­arbeid (herunder sexkjøps­loven og ­hallikparagrafen) og økt sannsynlighet for at sexarbeidere ­rammes av hiv-smitte. Studien faller inn i en voksende mengde internasjonale studier på kriminalisering av sexarbeid.

Avfeies.

I forkant av 8. mars fremmet FRI, PION og andre organisasjoner felles paroleforslag til 8. mars-komiteen. Stø anklaget de skeive organisasjonene ­generelt (Klasse­kampen 10. februar), og FRI spesielt, for å støtte ­oppunder slaveri, horekunder og halliker (Dagbladet 10.2.). ­Sexarbeidere som kritiserer sexkjøps­loven ­avfeies gjerne med egen­interessen til å ikke ville miste kunder.

Det kan også hende det ­ligger egeninteresser bak engasjementet til meningsytrere, men det ugyldig­gjør ikke i seg selv ­argumenter hverken for eller mot anerkjennelsen av sexsalg som arbeid, eller argumenter for ­eller mot kriminalisering. Intensjoner er vanskelig å forholde seg til ­siden vi ikke direkte kan observere tanker og følelser. Ingen ville vel heller tatt på alvor en påstand om at vi må mistenkeliggjøre Ane Stø fordi hun som kvinne kjemper for egne interesser i en feministisk organisasjon?

Mistenkeliggjøring av hver­andres intensjoner er uvesentlig. Det viktige er hvorvidt argumentene som fremmes har gyldighet eller ikke.

Trykket i Vårt Land 17. juli 2018

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Njål Kristiansen kommenterte på
Svenske tilstander
16 minutter siden / 2370 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
“Etter oss kommer syndfloden ?”
rundt 1 time siden / 1153 visninger
Daniel Hisdal kommenterte på
Nåde hos Luther - og hos Paulus, uforenlige motsetninger?
rundt 1 time siden / 413 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
“Etter oss kommer syndfloden ?”
rundt 2 timer siden / 1153 visninger
Magne Kongshaug kommenterte på
Svenske tilstander
rundt 2 timer siden / 2370 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
“Etter oss kommer syndfloden ?”
rundt 2 timer siden / 1153 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 2 timer siden / 18449 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 2 timer siden / 18449 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
“Etter oss kommer syndfloden ?”
rundt 2 timer siden / 1153 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
“Etter oss kommer syndfloden ?”
rundt 2 timer siden / 1153 visninger
Bjørn Blokhus kommenterte på
Hva er «oppnådde resultater» i kirken?
rundt 2 timer siden / 975 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Komplisert søskenforhold
rundt 2 timer siden / 2673 visninger
Les flere