Anders Gamme Anmarkrud

Alder: 47
  RSS

Om Anders Gamme

Følgere

Kjære KrF-politiker

Publisert 10 måneder siden

Jernbanepakke 4, hva vil det bety?

Dette gjelder Jernbanepakke 4 og innlegget forklarer hvorfor det er viktig at du setter deg inn i hva Jernbanepakke 4 vil føre til. Jeg skal ta med de viktigste grunnene. Jeg som skriver dette er lokfører og har vært på jernbanen siden 2010. Før det var jeg bilmekaniker/biltekniker og kjørelærer på bil og mc. Og min erfaring er at dess mindre tillit det er mellom den sittende regjering og fagmiljøene jo mindre vellykket blir endringer og reformer. Eksempel er endringen i 1997 på føreropplæring på bil gjennomført av Jagland-regjeringen. Da ble det tatt bort endel obligatorisk opplæring som var blitt innført i 1989, motivasjonen var at førerkortet skulle bli billigere. Protestene var store fra kjøreskolebransjen, som advarte mot at dette kunne føre til flere trafikkdrepte. Men myndighetene mente at protestene var økonomisk motivert, og lot være å høre. Resultatet kjenner vi, den positive trenden blant unge trafikanter ble brutt. I 2005 gjeninnførte Bondevik-regjeringen opplæringen som var på 1990-tallet i en modifisert form. Siden har det aldri vært snakk om å fjerne dette, fordi dødstallene begynte  å synke igjen.

I dag er vi i den situasjon at det er bestemt at persontrafikken på jernbanen skal ut på anbud. De fleste som jobber i toget er skeptisk til dette. Det er flere årsaker, men jeg kan peke på en. Økonomiske og menneskelige ressurser som bør brukes til å drifte jernbanen, blir istedet brukt til forhandlinger, avtaler og rettsaker. Det meste av jernbanenettet er enkeltsporet og det skal lite til før det blir forsinkelser hvis det er problemer med materiell, personell og lignende. Det samme gjelder på endel strekninger hvor det er dobbelspor, feks strekning Drammen - Lillestrøm hvor det er enorm trafikk. Ett selskap som har vunnet ett anbud er selvfølgelig interessert i å tjene penger. Og hvis togselskap A taper penger pga at togselskap B gjør feil er det nærliggende å tro at A vil saksøke selskap B som er skyld i forsinkelsen. Og når det er ett tredje selskap som eier infrastrukturen (skinner, strømtilførsel, signaler ol) og ett fjerde selskap som eier togene er det uante muligheter for å skylde på hverandre....

Vel, det er ett flertall på Stortinget som ønsker anbud og oppsplittelse av jernbanen og det må vi forholde oss til. Men skulle det vise seg at anbud ikke er så lurt allikevel, er det fint å vite at det er mulig å samle jernbanen igjen når anbudene går ut. Eller man gjør justeringer og finner ut at noen strekninger egner seg for anbud, mens andre strekninger ikke gjør det. Da kan man gjøre veloverveide endringer basert på erfaring. Slik det ble gjort i 2005 med føreropplæringen. Det er mulig sånn som reglene er nå.

Nå kommer det viktige! Blir jernbanepakke 4 vedtatt har ikke Norge denne muligheten lenger. Vi er låst til å legge persontrafikken ut på anbud, uavhengig  om vi syns det er lurt eller ikke. Det finnes noen unntak, men de vil ikke være aktuelle for norske forhold. De er ment for svært små forhold. Skulle noen si noe annet, les deg opp og gjør en vurdering!  I tillegg er målet med jernbanepakke 4 å ha ett samlet regelverk i EU, og fjerne særregler fra land til land. Det vil blant annet si at er ett kjøretøy godkjent i ett land, kan det brukes i alle andre land og felles regler for opplæring (det vil i praksis si mindre opplæring). Nye regler skal kunne innføres direkte fra EU. Hvert land skal drive kontroll over jernbanen, slik som Statens Vegvesen gjør på veien, men i klagesaker og tvistespørsmål skal en EU-domstol avgjør saken, ikke norske domstoler. Hva risikerer vi hvis vi sier nei til jernbanepakke 4? Ingenting!

KrF, dere er på vippen, stem nei til Jernbanepakke 4!

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Sjelesørgeren Alf Gjøsund
av
Vebjørn Selbekk
21 dager siden / 5194 visninger
Religiøs fyllefest på Visjon Norge
av
Levi Fragell
30 dager siden / 3194 visninger
Hva KRIK er og skal være
av
Bjørnulf Tveit Benestad
22 dager siden / 2351 visninger
Snevert om synd
av
Torunn Båtvik
29 dager siden / 2213 visninger
Støre-saken: Blodtåke i NRK
av
Vårt Land
19 dager siden / 1782 visninger
KRIK ved et veiskille
av
Øivind Benestad
24 dager siden / 1761 visninger
KRIKs spagat
av
Vårt Land
21 dager siden / 1744 visninger
En løsning som inkluderer
av
Berit Hustad Nilsen
17 dager siden / 1677 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere