Anders Ekström

Alder:
  RSS

Om Anders

Følgere

Verdidebatt före och efter den 16:e Augusti

Publisert 2 måneder siden - 518 visninger

Den 16 Aug. -18, införde Verdidebatt förhåndsmoderering av debattinlägg. Var det en förändring till det bättre,eller till det sämre?

Förhåndsmoderering är i sej inte fel, men, … det har skett något mer. Bedömningen av vad som är ett debattinlägg eller inte, har hårdnat och inlägg har blivit stoppade pga. endast denna bedömning.

Under den relativt korta tid, (ca. 2 år) som jag har följt och deltagit på Verdidebatt, så har det skett en tydlig förändring. En förändring som den 16:e Aug., blev en uppenbar och sorglig förändring. Inte nödvändigtvis pga. förhåndsmodereringen, men pga. dess konsekvenser.

Inlägg som tidigare, utan invändning, blivit publicerade, men som nu blir; ”Ikke godkjent”. Vilken kategori av inlägg syftar jag på? Kristna inlägg med Guds Ord i centrum, inlägg som höjer sej över den jordiska nivån, inlägg som talar om Gud och hans Ord till oss små jordevarelser. Det var närvaron av och öppenheten mot sådana inlägg som gjorde att jag för ca. 2 år sedan blev intresserad av att följa och deltaga på Verdidebatt. Nu har det dragits ned en rullgardin och ljuset från Guds Ord är inte längre välkommet att lysa på denna sida. Denna världens mörker breder ut sej, det fria ordet har, även på Verdidebatt, blivit ofritt, … det är sorgligt.

 

Gå til innlegget

Den kristna sionismens makt att bedraga

Publisert 5 måneder siden - 323 visninger

Paulus skriver i 2Tess. 2:11 om villfarelsens makt. Den kristna sionismen är en sådan makt.

Den kristna sionismens makt att bedraga är stark, så stark att den har fångat tusenden och åter tusenden bort från en Kristuscentrerad kristendom, och in på en väg där man mer och mer är upptagen med, och mer och mer upphöjer ett folk, en stad, och en nation, för vilka Jesus är en icke-person.

Många kristna står rådlösa och villrådiga inför den väg som den kristna sionismen går på, och många följer med av bara farten. För dej som i ditt hjärta upplever en tveksamhet om Jesus verkligen är med på denna väg, vill jag rekommendera att lyssna till en Biblisk undervisning som andligt klargör var Jesus är och som rensar luften från denna lära som gör att så många kristna inte kan se andligt klart. Om du hör till dem som i ditt hjärta känner en oro och tveksamhet inför den kristna sionismens väg och har en andlig hunger efter Sanningens Ord i detta ämne, så kan du gå in på; truthinhistory.org   

klicka sedan på, ”Television”, sedan på, ”Program” och gå sedan till sid. 12 och lyssna till; ”The New Jerusalem is not the Old Jerusalem” . Undervisningen är i 5 delar, tyvärr begränsad till det engelska språket.

 

Gå til innlegget

Den kristna sionismen, ..... vägen som Jesus inte är med på.

Publisert 5 måneder siden - 4049 visninger

Det finns många vägar som Jesus inte är med på, den kristna sionismen är en av dem, och det är många, många som går på, (tror på) den vägen.

För två tusen år sedan var det ett ressällskap på väg från Jerusalem till Nasaret. Josef och Maria var med bland dem. Jesus var vid den tiden tolv år gammal och han hade varit med vid högtiderna i Jerusalem. Nu var sällskapet på vägen hem, och Josef och Maria tog för givet att Jesus var med på vägen bland alla övriga i ressällskapet, men, …. Jesus var inte med.  Josef och Maria vandrade en dagsled och sökte efter Jesus bland släktingar och vänner, men det hjälpte inte, ….. Jesus var inte med på vägen. Det måste ha blivit en chock för Josef och Maria att upptäcka att det som de hade tagit för givet, ….. inte var verklighet, … att Jesus  inte var med.

Josef och Maria gjorde det enda rätta, de vände tillbaka till Jerusalem för att söka efter Jesus. Jerusalem var en stor stad, så vi kan förstå vilken oro och ångest Josef och Maria upplevde under de tre dagar de sökte efter Jesus.

Det finns många lärdomar vi kan dra utav denna händelse, en av de viktigaste är att det är inte givet att Jesus är med på den väg vi går, (de kristna sammanhang vi är engagerade i). En annan lärdom är att Guds folk tar så lätt för givet att Jesus måste ju vara med på denna väg, eftersom vi är så många som går på den,  mao., så många, kan inte ha fel.

Hur kan vi veta att Jesus inte är med på den kristna sionismens (dks) väg? Guds Ord uppenbarar det för oss.

Josef och Maria vände tillbaka till Jerusalem, och efter tre dagar, fyllda av oro, fann de Jesus i templet, ty templet var i den Gamle Pakt, platsen där ”Gud bor”.  Jesus sade till dem;

”Varför behövden I söka efter mig? Vissten I då icke, att jag bör vara, där min Fader bor?” Luk. 2:49.

Men Josef och Maria förstod honom icke.

Dks förstår inte heller Jesu ord, ty de vänder också tillbaka till Jerusalem och tror att Jesus verkar där. Men de finner inte Jesus där, ty vi lever nu i en annan tid, i den Nye Pakt, och Jesus är endast att finna i den Nye Paktens tempel, som Paulus så tydligt har beskrivit för oss;

”Veten I icke, att I ären ett Guds tempel och att Guds Ande bor i eder.” 1Kor. 3:16.

Därför vet vi att Jesus inte är med på den kristna sionismens väg.

Det är inte nog med att dks inte förstår Jesu ord, dks går även emot både profetians domsord och Jesu domsord över Juda nation, och det är långt mer allvarligt. Det profetiska domsordet över Juda nation lyder;

”Och du skall slå sönder krukan inför de mäns ögon, som hava gått med dig, och du skall säga till dem: Så säger Herren Sebaot: Jag skall sönderslå detta folk och denna stad på samma sätt som man sönderslår ett krukmakarkärl, så att det icke kan bliva helt igen; ….. ” Jer. 19:10-15.

”…. icke kan bliva helt igen.” Dks förkunnar emot Guds Ord att kärlet nu håller på att bli helt igen!

Jesu domsord och förutsägelser över Juda nation är starkt och tydligt;

”Aldrig någonsin mer skall frukt växa på dig. Och strax förtorkades fikonträdet.” Matt. 21:19. (fikonträdet är symbol för Juda nation)

Dks förkunnar emot Jesu ord att fikonträdet nu håller på att grönska.

När Jesus var på jorden, så var ett av de starkaste kännetecknen på den tidens menighet, … att de gick emot Jesu ord. Det var ett mycket allvarligt misstag som skulle få mycket allvarliga konsekvenser för detta folk.

Dks begår samma misstag, de går emot Jesu ord. Detta är ett lika allvarligt misstag i dag. 

Därför vet vi att Jesus inte är med på den kristna sionismens väg.

Dks har blivit en religion inom kristendomen, en religion som tar bort fokus ifrån den Nya Pakten i Jesu blod och i stället går vägen tillbaka, och fokuserar på ett folk, en stad och ett land, som inte har del i denna pakt.

Att tro och ta emot Jesu ord, är en välsignelse, men att förkunna emot det, är  allvarligt. Går vi emot Guds Ord, då ger vi inte kärleken till Sanningen rum i våra hjärtan, och då är det mycket allvarligt, ty då prisger Gud oss till villfarelsens makt, (2Tess. 2:10-12).

Så, efter mycken oro och ångest fann Josef och Maria Jesus och de vandrade hem, allena med Jesus. Det är långt, långt mycket bättre att vandra allena med Jesus, än att vandra bland de många, många, på den kristna sionismens väg, ….. utan Jesus.

 

Gå til innlegget

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
2 måneder siden / 77095 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
nesten 2 år siden / 43347 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
10 måneder siden / 34758 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
7 måneder siden / 27739 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
9 måneder siden / 22404 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
4 måneder siden / 22120 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
10 måneder siden / 20014 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
3 måneder siden / 19023 visninger

Lesetips

Taushet og tale om jødene
av
Torleiv Austad
rundt 7 timer siden / 96 visninger
En antisemitt trer frem
av
Jan-Erik Ebbestad Hansen
rundt 7 timer siden / 143 visninger
En iboende verdighet
av
Erik Lunde
1 dag siden / 234 visninger
Bygger på menighetene
av
Andreas Aarflot
1 dag siden / 130 visninger
Å sjå fortida med to augo
av
Johannes Morken
1 dag siden / 126 visninger
Voksen og ledig
av
Nils-Petter Enstad
1 dag siden / 196 visninger
Et forpliktende sammenfall
av
Thea Elisabeth Haavet
2 dager siden / 177 visninger
Borgerlig rødming?
av
Bo Kristian Holm
2 dager siden / 360 visninger
Les flere

Siste innlegg

Tåler Den norske kirke mer nå?
av
Reidar Holtet
rundt 4 timer siden / 98 visninger
Til forsvar for monogamiet
av
Vårt Land
rundt 5 timer siden / 235 visninger
Når staten misbruker makt
av
Øyvind Håbrekke
rundt 5 timer siden / 86 visninger
Advent = ventetid
av
Kjell G. Kristensen
rundt 6 timer siden / 62 visninger
Taushet og tale om jødene
av
Torleiv Austad
rundt 7 timer siden / 96 visninger
En antisemitt trer frem
av
Jan-Erik Ebbestad Hansen
rundt 7 timer siden / 143 visninger
Frivillige forpliktelser
av
Magne Nylenna
rundt 7 timer siden / 256 visninger
Bygge bro mellom kultur og teknikk?
av
Ivar Sætre
rundt 16 timer siden / 89 visninger
Kjære Lysbakken
av
Lars Agnar Rosten
rundt 16 timer siden / 376 visninger
Verdimonolog
av
Lars Jørgen Vik
rundt 16 timer siden / 143 visninger
Les flere