Anders Ekström

Alder:
  RSS

Om Anders

Følgere

Verdidebatt före och efter den 16:e Augusti

Publisert 15 dager siden - 517 visninger

Den 16 Aug. -18, införde Verdidebatt förhåndsmoderering av debattinlägg. Var det en förändring till det bättre,eller till det sämre?

Förhåndsmoderering är i sej inte fel, men, … det har skett något mer. Bedömningen av vad som är ett debattinlägg eller inte, har hårdnat och inlägg har blivit stoppade pga. endast denna bedömning.

Under den relativt korta tid, (ca. 2 år) som jag har följt och deltagit på Verdidebatt, så har det skett en tydlig förändring. En förändring som den 16:e Aug., blev en uppenbar och sorglig förändring. Inte nödvändigtvis pga. förhåndsmodereringen, men pga. dess konsekvenser.

Inlägg som tidigare, utan invändning, blivit publicerade, men som nu blir; ”Ikke godkjent”. Vilken kategori av inlägg syftar jag på? Kristna inlägg med Guds Ord i centrum, inlägg som höjer sej över den jordiska nivån, inlägg som talar om Gud och hans Ord till oss små jordevarelser. Det var närvaron av och öppenheten mot sådana inlägg som gjorde att jag för ca. 2 år sedan blev intresserad av att följa och deltaga på Verdidebatt. Nu har det dragits ned en rullgardin och ljuset från Guds Ord är inte längre välkommet att lysa på denna sida. Denna världens mörker breder ut sej, det fria ordet har, även på Verdidebatt, blivit ofritt, … det är sorgligt.

 

Gå til innlegget

Den kristna sionismens makt att bedraga

Publisert 3 måneder siden - 323 visninger

Paulus skriver i 2Tess. 2:11 om villfarelsens makt. Den kristna sionismen är en sådan makt.

Den kristna sionismens makt att bedraga är stark, så stark att den har fångat tusenden och åter tusenden bort från en Kristuscentrerad kristendom, och in på en väg där man mer och mer är upptagen med, och mer och mer upphöjer ett folk, en stad, och en nation, för vilka Jesus är en icke-person.

Många kristna står rådlösa och villrådiga inför den väg som den kristna sionismen går på, och många följer med av bara farten. För dej som i ditt hjärta upplever en tveksamhet om Jesus verkligen är med på denna väg, vill jag rekommendera att lyssna till en Biblisk undervisning som andligt klargör var Jesus är och som rensar luften från denna lära som gör att så många kristna inte kan se andligt klart. Om du hör till dem som i ditt hjärta känner en oro och tveksamhet inför den kristna sionismens väg och har en andlig hunger efter Sanningens Ord i detta ämne, så kan du gå in på; truthinhistory.org   

klicka sedan på, ”Television”, sedan på, ”Program” och gå sedan till sid. 12 och lyssna till; ”The New Jerusalem is not the Old Jerusalem” . Undervisningen är i 5 delar, tyvärr begränsad till det engelska språket.

 

Gå til innlegget

Den kristna sionismen, ..... vägen som Jesus inte är med på.

Publisert 3 måneder siden - 4032 visninger

Det finns många vägar som Jesus inte är med på, den kristna sionismen är en av dem, och det är många, många som går på, (tror på) den vägen.

För två tusen år sedan var det ett ressällskap på väg från Jerusalem till Nasaret. Josef och Maria var med bland dem. Jesus var vid den tiden tolv år gammal och han hade varit med vid högtiderna i Jerusalem. Nu var sällskapet på vägen hem, och Josef och Maria tog för givet att Jesus var med på vägen bland alla övriga i ressällskapet, men, …. Jesus var inte med.  Josef och Maria vandrade en dagsled och sökte efter Jesus bland släktingar och vänner, men det hjälpte inte, ….. Jesus var inte med på vägen. Det måste ha blivit en chock för Josef och Maria att upptäcka att det som de hade tagit för givet, ….. inte var verklighet, … att Jesus  inte var med.

Josef och Maria gjorde det enda rätta, de vände tillbaka till Jerusalem för att söka efter Jesus. Jerusalem var en stor stad, så vi kan förstå vilken oro och ångest Josef och Maria upplevde under de tre dagar de sökte efter Jesus.

Det finns många lärdomar vi kan dra utav denna händelse, en av de viktigaste är att det är inte givet att Jesus är med på den väg vi går, (de kristna sammanhang vi är engagerade i). En annan lärdom är att Guds folk tar så lätt för givet att Jesus måste ju vara med på denna väg, eftersom vi är så många som går på den,  mao., så många, kan inte ha fel.

Hur kan vi veta att Jesus inte är med på den kristna sionismens (dks) väg? Guds Ord uppenbarar det för oss.

Josef och Maria vände tillbaka till Jerusalem, och efter tre dagar, fyllda av oro, fann de Jesus i templet, ty templet var i den Gamle Pakt, platsen där ”Gud bor”.  Jesus sade till dem;

”Varför behövden I söka efter mig? Vissten I då icke, att jag bör vara, där min Fader bor?” Luk. 2:49.

Men Josef och Maria förstod honom icke.

Dks förstår inte heller Jesu ord, ty de vänder också tillbaka till Jerusalem och tror att Jesus verkar där. Men de finner inte Jesus där, ty vi lever nu i en annan tid, i den Nye Pakt, och Jesus är endast att finna i den Nye Paktens tempel, som Paulus så tydligt har beskrivit för oss;

”Veten I icke, att I ären ett Guds tempel och att Guds Ande bor i eder.” 1Kor. 3:16.

Därför vet vi att Jesus inte är med på den kristna sionismens väg.

Det är inte nog med att dks inte förstår Jesu ord, dks går även emot både profetians domsord och Jesu domsord över Juda nation, och det är långt mer allvarligt. Det profetiska domsordet över Juda nation lyder;

”Och du skall slå sönder krukan inför de mäns ögon, som hava gått med dig, och du skall säga till dem: Så säger Herren Sebaot: Jag skall sönderslå detta folk och denna stad på samma sätt som man sönderslår ett krukmakarkärl, så att det icke kan bliva helt igen; ….. ” Jer. 19:10-15.

”…. icke kan bliva helt igen.” Dks förkunnar emot Guds Ord att kärlet nu håller på att bli helt igen!

Jesu domsord och förutsägelser över Juda nation är starkt och tydligt;

”Aldrig någonsin mer skall frukt växa på dig. Och strax förtorkades fikonträdet.” Matt. 21:19. (fikonträdet är symbol för Juda nation)

Dks förkunnar emot Jesu ord att fikonträdet nu håller på att grönska.

När Jesus var på jorden, så var ett av de starkaste kännetecknen på den tidens menighet, … att de gick emot Jesu ord. Det var ett mycket allvarligt misstag som skulle få mycket allvarliga konsekvenser för detta folk.

Dks begår samma misstag, de går emot Jesu ord. Detta är ett lika allvarligt misstag i dag. 

Därför vet vi att Jesus inte är med på den kristna sionismens väg.

Dks har blivit en religion inom kristendomen, en religion som tar bort fokus ifrån den Nya Pakten i Jesu blod och i stället går vägen tillbaka, och fokuserar på ett folk, en stad och ett land, som inte har del i denna pakt.

Att tro och ta emot Jesu ord, är en välsignelse, men att förkunna emot det, är  allvarligt. Går vi emot Guds Ord, då ger vi inte kärleken till Sanningen rum i våra hjärtan, och då är det mycket allvarligt, ty då prisger Gud oss till villfarelsens makt, (2Tess. 2:10-12).

Så, efter mycken oro och ångest fann Josef och Maria Jesus och de vandrade hem, allena med Jesus. Det är långt, långt mycket bättre att vandra allena med Jesus, än att vandra bland de många, många, på den kristna sionismens väg, ….. utan Jesus.

 

Gå til innlegget

Den rike mannen och Lasarus

Publisert 4 måneder siden - 144 visninger

Är Jesu berättelse om den rike mannen och Lasarus en liknelse eller en verklighetsskildring? Handlar den om två personer eller handlar den om en djupare och större verklighet?

Jesu berättelse i Luk. 16:19-31 är en liknelse, men en liknelse som uppenbarar en historisk och andlig verklighet, en verklighet som hade sin begynnelse ca. 720 år f. Kristus, men framför allt är en  förutsägelse över de två folk som liknelsen handlar om, en förutsägelse som sträcker sej ända intill Jesu återkomst.

Den andliga verkligheten som Jesus uppenbarar i liknelsen är förutsagd i Jer. 31:31;

”Se, dagar skola komma, säger Herren, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus;” 

Liknelsens två personer är symbol för var sitt folk, den rike mannen är symbol för Juda hus och den fattige mannen, Lasarus, är symbol för Israels hus. Liknelsens huvudbudskap handlar om konsekvenserna av dessa två folks mottagande av, respektive förkastande av, det Nya Förbundet i Jesu blod, Luk. 22:20, som blev stadfäst när Jesus på korset sade; ”Det är fullbordat.”  Konsekvenserna för den rike mannen (Juda hus) och för den fattige mannen (Israels hus), sträcker sej alltså från Jesu offerdöd på korset och ända till Jesu återkomst.

I liknelsen använder Jesus ett mycket starkt symbolspråk. Den rike mannens resp. den fattige mannens död är två stora historiska händelser. Den rike mannens död var Jerusalems ödeläggelse år 70. Den fattige mannen dog innan den rike mannen, hans död är fördold. Han blev inte, som den rike mannen, begraven.

Om vi förstår den djupa betydelsen av Paulus ord i Rom. 6:8;

”Hava vi nu dött med Kristus, så tro vi, att vi ock skola leva med honom,  …”, då förstår vi även när den fattige mannen dog, ….  han dog med Jesus på korset. Hans död var en gåva av nåd genom tro, medan den rike mannens död var syndens straff pga. otro.  

Jesu beskrivning av deras tillvaro efter deras död är en symbolisk förutsägelse av Israels hus folks och Juda hus folks förhållande till Jesu kors, och därmed till Jesus själv, under hela tiden mellan Jesu offerdöd på korset och fram till Jesu återkomst. Det stora svalget mellan den rike och den fattige mannen är symbol för det oöverkomliga andliga svalget mellan den Gamle Pakt och den Nya Pakt. Juda hus lever, ännu 2000 år efter den Nya Paktens fullbordan, kvar på dödsrikets sida om svalget, medan dem av Israels hus som har Abrahams tro, tron på Jesus, Frälsaren, lever på Guds rikes sida om svalget.

Den rike mannens ”pinorum” är judafolkets andliga död och lidanden, från sin dödsdag år 70, då templet, staden och Guds rike, togs ifrån dem, och intill den dag då de skall se upp till honom som de hava stungit, Åp. 1:7.

Den fattige mannen i Abrahams sköte, är uppfyllelsen av Jesu ord i Joh. 10:16, det är de andra fåren, de tio förlorade stammarnas folk, som har lyssnat till Jesu röst och därför här, i den Nya Pakt, på livets sida om svalget, får andlig tröst och välsignelse.

Så har Gud i sin visdom låtit dem, judafolket, som hade Guds rikedom, Jesus, men som inte satte värde på det, gjort dem fattiga i tro under hela denna tidsåldern. Och omvänt, låtit dem, de tio förlorade fåren av Israels hus, som var fattiga i tro, ej hade Jesus, men som åstundade att få stilla sin andliga hunger vid den rikes bord, dem har Gud i sin visdom gjort rika i tro, tron på honom vars namn är över alla namn, Jesus.

Så återstår det för oss att se och förstå vilket folk på jorden som är ”den fattige mannen” , men som efter Jesu offerdöd på korset, har blivit rika i tro. Detta har Gud uppenbarat i sitt Ord och samtidigt fördolt det under Bibelns bokstav.

”Hören, mina älskade bröder: Har icke Gud utvalt just dem som i världens ögon äro fattiga till att bliva rika i tro och få till arvedel det rike han har lovat åt dem som älska honom.” Jak. 2:5.

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Hallvard Jørgensen kommenterte på
Hva om de har en god grunn?
6 minutter siden / 373 visninger
Gunnar Søyland kommenterte på
KrF-måten
32 minutter siden / 3208 visninger
Eirik A. Steenhoff kommenterte på
Hva om de har en god grunn?
rundt 1 time siden / 373 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Svikter Kristelig Folkeparti velgerne?
rundt 1 time siden / 223 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Hva om de har en god grunn?
rundt 2 timer siden / 373 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 2 timer siden / 21653 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Hva om de har en god grunn?
rundt 2 timer siden / 373 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Det et noko som betyr meir enn alt anna
rundt 3 timer siden / 401 visninger
Daniel Hehir kommenterte på
Truet på livet i pakistansk blasfemistrid
rundt 3 timer siden / 155 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 3 timer siden / 4720 visninger
Håvard Nyhus kommenterte på
Ordet fanger, ikke
rundt 4 timer siden / 1828 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
De som trekker opp stigen etter seg
rundt 4 timer siden / 232 visninger
Les flere