Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

Alder:
  RSS

Om Anne Elisabeth Skogøy

Sykepleier. Bredspektret kristen bakgrunn gjennom livet.Interessert i språk, historie og idéhistorie. Analytisk, praktisk og med et snev av kreativitet. Er interessert i nye tanker, sammenhenger og helhet. - Forankret i de evige sannheter og Universets livslover samt Skaperen selv. Grunnpremiss: Biologisk teologi - jfr "Skapt i Guds bilde". Helhet ånd, sjel og kropp.Samt at Gud har vist hvem han er gjennom historien, - både i individ, samfunn og i skaperverket. Innerste kjerne og essens vist i Det nyfødte barn - født inn i Guds verden (tilbakeført på Golgata til under Guds herredømme) - og gjennom svangerskapet forankret til Skaperen ved paralleller til den treenige Høytidssyklusen. Vår-Pinse-Høst. Ved å skape Mennesket som ett uttrykk for seg selv har Gud armert sitt Nærvær og sin Bolig inn i selve grunnfjellet. Mitt ønske er personlig å kjenne Gud samt å bidra til å gjøre Ham kjent. Og at evolusjonsteorien kan møte sin overmann ved at vi finner tilbake til Skaperens egen signatur på sin eksistens. - "Reformasjon tilbake til våre røtter". Jeg ser dette som dypest sett i tråd med Luthers kjernevers: Hab.2.4b: "Men den rettferdige ved sin tro skal han leve." Jeg ser pinsens budskap som summen av Guds vilje: Loven innblåst med Ånden. Både óg. Fra stenhjerte til kjøtthjerte - med loven som grunnleggende skrog; Jesus som masten og Åndens livspust som den som gir vind i seilet. Om livsbåten er liten eller stor; at "Jesus har grepet min hånd".Ble barnedøpt - har aktivt invitert Gud/ Guds Ånd inn i livet mitt - er voksendøpt. Det siste med bakgrunn i: A) GT: Hærfører Naamans respons og dåp (neddykket x7) i Jordan (2.Kong 5.10); B) Evangeliene: Jesu egen dåp (Matt 3.) C) NT: Paulus brev til Romerne: 6.1 ff. v.4: "Vi ble altså begravet med Ham ved dåpen til døden - for at slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet - slik skal også vi vandre i et nytt liv." Min erfaring var at Ånden uventet inviterte meg til samtale, tur og dialog, - undrende - bekreftet med mannakorn ang. da Jesus oppsøkte og samtalte med Emmausvandrerne. I nysgjerring, åpen tro ble temaet introdusert: for meg "Dåp". Mitt spørsmål om begrunnelse for voksen dåp ble erfart gitt som de tre nevnte skriftsteder. For meg kairos- og rhemaord jeg valgte å følge.

Følgere

Med brukket rygg

Publisert 7 måneder siden - 434 visninger

Individer og samfunn nede for telling med moralsk brukket rygg?

Hva skjer når et samfunn ikke har en himmelsk, rettskaffen rygg?  Når loddlinja vi har kjent som hjørnesteinen på Sion, utfases eller nullifiseres ved at Faderens originalmanus viskes ut?

Hva skjer med Åndens virksomhet dersom samfunnet ikke kjenner Faderens Lov og Sønnens Liv?

Hva skjer med rettsstaten dersom mennesker "ikke vil samle, men isteden velger å spre". Dvs uttynne eller ansvarspulverisere - eller tilslutt utfase loven ved å forsøke å tie ihjel eller kneble sannhet?

1.Mos.6.5:  "Da så Herren at menneskenes ondskap var stor på jorden, og at hver hensikt i hans hjertes tanker bare var ond hele dagen.
Herren angret at Han hadde gjort menneskene på jorden, og Han ble sorgfull i sitt hjerte.
Da sa Herre:  De mennesker Jeg har skapt, vil Jeg utslette fra jordens overflate, ja, både mennesker og dyr, krypet og fuglene i luften, for Jeg angrer at Jeg skapte dem.
Men Noah fant nåde for Herrens øyne."

Det vi har sett de siste årtier, men ikke minst de siste 7 år, er en innbitt kamp om grunnleggende ståsted for liv og virke.  Der sekulær og kirkepolitisk venstreside etter tiår på tiår med relativisering, driver med befolkningserstatning. Etter først å ha drevet med teologisk erstatningspolitikk jfr kirke versus loven, representert ved bl.a folket og nasjonen Israel.

Et kanskje provoserende spørsmål, men dog:
Er Mellomkirkelig Råds valg av politisk håndtering og stillingstagen i Midt Østen drevet frem av kampen for frihet fra Faderen?  - Med resultat en teologisk selvdød, ved at Universets grunnleggende skapelses/natur- og livslover ikke lenger skal "gjøres gjeldene" for mennesker?  Hvor ender man som samfunn der alt går i retning av kaos, fremfor orden; - "fra lys til mørke" - over "vannene"?

"Utslokk ikke Ånden", står det skrevet.  Utslokk ikke Verdens Lys; Faderens Ansikt - Faderens Ord, Faderens evige vesen - Sannhetens Ånd. 

Et samfunn med brukket rygg - et moralsk gjennomkorrupt samfunn - er preget av beskyttelses-, bedrageri- og korrupsjonskultur. Beskyttelse av sine egne; - dypest sett seg selv.

Et samfunn som ikke kjenner/ vil kjenne Guds Ord og historien fra gammel tid, kan ikke leve i nuet uten å miste gevinsten av 6000 års utviklingslære.

Skammen over Faderen og Faderens Lov preger en kirke på "melkemat". Fordi man ikke forstår helhet og sammenheng. Fordi man ikke kjenner Skriftene. Fordi man velger "shortcuts" i liv og lære.
Den kirke som forkaster Guds åpenbaring ved jødefolkets i liv og historie, er ikke Faderens kirke. Den kirke som velger barmhjertighet for barmhjertighets skyld alene - uten på sannhets grunn og med rettferds loddlinje-, er ingen sann kirke. Det samfunn som ikke anerkjenner universale, basale livslover som grunn for livet, vil ultimat falle under erfaring av tyngdekraften. Den kirke som skammer seg over Faderen, kjenner Ham ikke.

Det samfunn som individuelt og kollektivt kan forsøke å skjule sannhet om brudd på ryggsøyle, er et fattig, ynkelig og nakent samfunn.

Det samfunn Gud en gang tillot å smake fruktene av menneskelivets indre oppkomme av ondskap, samt ytre påtrykk av flomvann; - Dét samfunn som Gud i Noahs dager valgte å overgi til ødeleggelse; - Dét samfunn er det multikulturelle samfunn der alt og ingenting er lov og rett og individet ikke vil kjenne seg ansvarlig lenger enn dets egen vilje og nesetipp rekker. Uansett bokstav.
Det samfunn som velger seg "en PeterPave som menneskelig klippe" istedet for Ånden på Ordets og Lovens grunn, - det samfunn er i praksis et hult, tomt og gudløst og rettsløst samfunn.

Uten samfunn med Guds Hellige Ånd etter en personlig "død og oppstandelse", er frykten for å miste ansikt større enn frykten for å miste livssamfunnet med Faderen og Sønnen.
Uten fullverdig hebraisk bibelforståelse, kan ikke evangeliet om nåde forkynnes klart og rent til tro og omvendelse. Uten Israel som uttrykk for Faderens liv og virke i verden, kan heller ikke kirken leve.
Uten sannhet om Loven, er Nåden gjort til intet og overflødig.
Liv og lære har intet møtepunkt i menneskenes indre uten sann og sunn gudsfrykt i form av det Jesus selv opplevde: "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg".  -Som individets erfaring av det som skjedde tilknyttet kirken/ det gamle templet:  Lyesestaken ble flyttet. Ånden forlot Tempelplassen trinnvis.  Først fra det Aller Helligste; hjertets/viljens område, dernest Tankens, dernest tilslutt Kroppens forgård.

Det samfunn som ikke "gjør mot sin neste som det vil skal gjøres mot det selv", er et dødsdømt og ubrukelig samfunn.

Det samfunn som ikke ser Guds treenige, trefoldige uttrykk for samme vesen - og at alt spiller samme grunntone, det samfunn kjennes heller ikke Jesus ved når regnskapet en dag skal gjøres opp.
Det samfunn som nekter å forholde seg til originalerfaring med sin rygg, og skader påtrykket tilkommet;  -det samfunn er ikke i sannhet og er gjort til intet.
For det samfunn gjenstår kun dommen og egen pine.

Det kirkesamfunn som ikke vil endre tidligere tiders v/Nikeamøtets forkastelse av individets hjertes dåp til 10-budsLoven og Åndens dåp, fortjener at Gud tillater dagens ragnarokk rundt ulike profeters ord og gjerning.

Biskoper:
Gi oss Loven tilbake. Gi oss Åndens Lys, ikke bare nåde. 
Gi oss en voksen og moden felles kirkeplattform.
Gi oss å gå fra Barn til Brud.Gå til innlegget

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
2 måneder siden / 77459 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 43490 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
10 måneder siden / 34859 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
7 måneder siden / 27825 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
9 måneder siden / 22451 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
4 måneder siden / 22154 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
10 måneder siden / 20060 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
3 måneder siden / 19067 visninger

Lesetips

Om å se biskoper ved høylys dag
av
Karl Øyvind Jordell
rundt 8 timer siden / 253 visninger
Kirken er politisk
av
Andreas Masvie
rundt 8 timer siden / 104 visninger
Kontrastenes jul i Frankrike
av
Tom Holta Heide
rundt 8 timer siden / 73 visninger
Hatet mot miljøbevegelsen
av
Eivind Trædal
rundt 8 timer siden / 110 visninger
Når staten misbruker makt
av
Øyvind Håbrekke
2 dager siden / 175 visninger
Trangere og farligere
av
Wenche Fone
3 dager siden / 389 visninger
Hva med menighetene?
av
Dag Brekke
3 dager siden / 142 visninger
La flere unge slippe til
av
Rode Hegstad
3 dager siden / 125 visninger
Taushet og tale om jødene
av
Torleiv Austad
3 dager siden / 216 visninger
Les flere

Siste innlegg

Statsfinansiert hatblogg
av
Usman Rana
rundt 4 timer siden / 250 visninger
Menneskers rettigheter
av
Vårt Land
rundt 6 timer siden / 109 visninger
Om å se biskoper ved høylys dag
av
Karl Øyvind Jordell
rundt 8 timer siden / 253 visninger
Kirken er politisk
av
Andreas Masvie
rundt 8 timer siden / 104 visninger
Kontrastenes jul i Frankrike
av
Tom Holta Heide
rundt 8 timer siden / 73 visninger
Hatet mot miljøbevegelsen
av
Eivind Trædal
rundt 8 timer siden / 110 visninger
En hjelpeløs hånd
av
Ane Bamle Tjellaug
rundt 9 timer siden / 226 visninger
Historisk kirkemøte i Ukraina
av
Alexander Tymczuk
rundt 17 timer siden / 64 visninger
Les flere