Ivar Flaten

Alder: 64
  RSS

Om Ivar

Dialogprest og daglig leder av Kirkelig dialogsenter Drammen

Følgere

Provokasjon som metode

Publisert 4 måneder siden

Vi skal verne om retten til å uttrykke holdninger og ytringer vi er sterkt uenige i. Men jeg kan ikke skjønne at provokasjoner og handlinger som nærmer seg oppvigleri, skal forsvares.

Organisasjonen Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) reiser land og strand rundt for å formidle sitt syn på islam. Deres budskap er kort og godt at islam er en ond og destruktiv ideologi som må forbys og bekjempes. Metoden deres er en to timers serie av taler som i skinn av informasjonsformidling er en sammenhengende fornærmelse av Islam, muslimer, politikere, myndigheter og enkeltpersoner. Medbragte videokameraer er stilt opp mot publikum for å dokumentere hvor aggressive og utrivelige folk er når de får høre «sannheten».

Gjennomarbeidet opplegg
Koreografien er gjennomarbeidet og målsettingen tydelig. Når provokasjonene når sitt høydepunkt, er sannsynligheten stor for at noen er så fortvilte, oppgitte og sinte at de vil gi uttrykk for det både i kroppsholdning og språkbruk. SIAN oppnådde nøyaktig det de ville i Drammen nå på lørdag. De har fått rikelig dokumentasjon på hvor sinte og farlige «muslimene» er og hvor dumme de frammøtte drammenserne er – og hvor ekstreme politiet er som stoppet dem da de som det store høydepunktet i «forestillingen» kastet Koranen på bakken.

Vi snur ryggen til SIAN
Det som ikke går fram like tydelig er at stadig flere av byens borgere kom for å bokstavelig talt snu ryggen til deres budskap. Tilhørere på torget ved jernbanestasjonen er nødvendigvis en sammensatt og lite enhetlig forsamling. Men vi var noen som kom der for å vise vår sterke motstand mot deres ideologi og holdninger. Mitt estimat er at vi var 100-150 som demonstrerte og 5-10 «positive» tilhørere. 

Hvem var der?
Motmakt, Drammen Rød Ungdom og Drammen Sosialistisk Ungdom hadde mobilisert til protestmarkering med oppfordring til å overdøve SIAN med slagord og protestrop. Drammen og omegn tros- og livssynsforum hadde også mobilisert blant våre medlemsorganisasjoner. Vi ønsket å protestere stille ved å vende ryggen til SIAN. En tredje gruppe var folk som tilfeldigvis var i nærheten og hørte hva som ble sagt gjennom det kraftige høytaleranlegget og som ble forskrekket og ikke kunne tro hva de hørte og så. Mange av disse var folk med muslimsk tro og bakgrunn.

Etter som provokasjonene økte på gjennom de to timene, var det mange som valgte å gå. Det er grenser for hvor mye en orker å høre på av ubehagelig og provoserende retorikk og direkte fornærmelser. Derfor ble en stadig større andel av dem som sto der fortvilte og opprørte mennesker som var direkte og personlig berørt av det som ble sagt. Derfor ble det vanskelig å opprettholde den fysiske avstanden som politiet hadde bedt om og som ble respektert den første halvannen timen.

Provokasjonens høydepunkt
Kristne har et respektfullt forhold til Bibelen. Det ville vært svært ufint om noen bevisst og med fullt overlegg kastet den på bakken for å vise sin avsky mot innholdet og alle som har et sterkt forhold til Bibelen. Særlig hvis de som gjorde det på forhånd hadde brukt to timer på å fornærme og snakke stygt om kristendom og kristne.

Det kan likevel ikke sammenlignes med muslimers forhold til Koranen. Koranen tar man ikke i med skitne hender. Boken legges høyt opp på en hylle og behandles med den største respekt. Derfor er en bevisst og kalkulert tilskitning av Koranen det samme som å skitne til Guds ord og hellighet. Det er ekstremt smertefullt å oppleve noe slikt for mennesker med islamsk oppdragelse og kultur.

Bildebevis
Mange av oss som holdt ut tiradene som gjallet gjennom høytalerne, gjorde det vi kunne for å forhindre at SIAN fikk sine «bildebevis». Fortsatt med ryggen mot SIAN, forsøkte vi å forklare de opprørte ungdommene at deres fortvilelse og sinne ville bli filmet som sannhetsbevis for Islams onde ideologi. På den måten prøvde vi, så godt vi kunne, å hjelpe dem til å overhøre fornærmelsene. Jeg tror svært mange av dem skjønte problemet, men klarte likevel ikke å la være å reagere. Det var vanskelig for dem å se at politiet sto der og lot SIAN få holde på. Mange følte sterk skam og smerte ved ikke å gjøre alt de kunne for å stoppe det som skjedde. Da Koranen ble kastet i bakken, var det flere som ikke klarte å holde tårene tilbake.

Sjokkerte tilhørere
Den store majoriteten av tilhørerne på Strømsø torg disse to timene er sjokkert over hvor velkalkulert og bevisst SIANs torgaksjon var lagt opp. Statistikk ble brukt for å lime det meste som går galt i vårt samfunn til islam. Dumme politikere, naive borgere og et udugelig styringsverk og rettsvesen, slik SIAN ser det, fikk i glatte lag fordi vi ikke har skjønt hva som foregår.

Ytringsfrihetens grenser
Jeg antar SIAN har funnet en slags balanse på den hårfine grensen mellom hatefull tale, propaganda og ytringsfrihet. Deres skrevne materiale kan muligens være utformet slik at det er vanskelig å rettsforfølge dem. Det er antakelig det som gjør at de kan dra fra by til by med sitt opplegg uten at de blir nektet talerett. Ytringsretten vil kanskje også omfatte den som kaster et eksemplar av Koranen på bakken.

Etterlatt inntrykk: SIAN «vant»
Men tonen, oppbyggingen og provokasjonsnivået i situasjonen de bygger opp, er det vanskelig å lese ut av manus. Bilder kan brukes som begrunnelse for det meste og kan dessverre lyve like mye som ord. Den som orker, kan oppsøke SIANs hjemmesider og lese.  

Jeg tror dessverre de fikk det som de ville og kan fortelle verden om hvor aggressive og farlige muslimene i Drammen er.

Lovverk, konvensjoner og demokrati skal verne om retten til å uttrykke holdninger og ytringer vi er sterkt uenige i. Men jeg kan ikke skjønne at provokasjoner og handlinger som nærmer seg oppvigleri, skal forsvares. Derfor forstår jeg at de ikke får plass i Arendalsuka. Jeg har vondt for å forstå at de får plass på våre torg. 

Gå til innlegget

La ikke hjertet bli grepet av angst

Publisert 5 måneder siden

Kong Harald talte til nasjonen på nyttårsaften, slik tradisjonen er. Han treffer ofte en nerve hos sitt folk. Han gjorde det på hagefesten utenfor Slottet på høsten i fjor og han gjorde det igjen da vi satt festpyntet på årets siste dag. Han talte ikke bare til hjertet, men om hjertet. Om det hjertet hver og en av oss ikke kan leve uten.

Kong Harald har bitt seg merke i hvordan tonen i det offentlige ordskiftet har endret seg. Han er urolig for at vi snakker til hverandre og om hverandre mer enn med hverandre. Sosiale media har skapt en avstand som gjør at vi litt for ofte bruker ord og vendinger vi neppe ville tatt i bruk ansikt til ansikt. Avstand kan føre til tanker og følelser som leder til frykt og mistillit.

Kongen ba oss om å tenke over hvilke ord vi bruker og ba oss om å være snille og omtenksomme overfor hverandre. Han sa det på denne måten: «Så hvordan bevarer vi hjertet vårt? Vi gjør det ved å være vennlige mot hverandre. Ved å føre en respektfull samtale på tross av uenighet. Ved å løfte andre frem.»

Samhold

I skrivende stund er det 11 år siden Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL) ble stiftet. Vi ønsket å etablere et forum for kontakt og samtale. Vi ville bli kjent med hverandre og slik bidra til et trygt og åpent samfunn.

I årene som har gått har vi opplevd behovet for å søke sammen under dramatiske angrep på vårt mangfoldige fellesskap. Den 23. og 24. juli 2011 mobiliserte DOTL til markering av fellesskap og samhold etter angrepene i regjeringskvartalet og på Utøya. Nå har vi mobilisert igjen til forsvar for trosfrihet og mot meningsløs terror mot troende i bønn. Vi gjorde det ved å stå i sympati som «vakter under bønnen» rundt moskeene fredag 22. mars etter terroren i New Zealand og utenfor den katolske menigheten søndag 5. mai etter massakrene på Sri Lanka.

Polarisering

Det er heldigvis en minimal sjanse for at lignende terroranslag skal ramme oss i Drammen. Vi har en sterk bevissthet om religionsfrihet og åpenhet for mangfold. Politi og sikkerhetsmyndigheter har god oversikt over trusselbildet og god kontakt med tros- og livssynsgruppene. Men Statistisk sentralbyrå viser tall som tyder på at litt over halvparten av befolkningen mener at islam er i strid med norske verdier. Vi tror dette viser en usikkerhet og manglende kunnskap om islam og muslimer. Denne usikkerheten er det noen som bruker for alt det er verdt i mobilisering av velgere til en politikk som forsterker motsetning, frykt og mistillit. Vi ser tendensene i USA, i Europa og i vårt eget land.

Når DOTL mobiliserer til omsorg og omtanke for medborgere som praktiserer sin tro og holder gudstjeneste, er det fordi vi ønsker å bevare våre hjerter. Jeg siterer igjen vår konge: «Vi bevarer vårt hjerte også når vi gjenkjenner et medmenneske i en fremmed. For da innser vi at vi deler det mest sentrale: Å være menneske på jorden.»

Vennlige samtaler

Når vi blir kjent med hverandre på tvers av tradisjonelle kulturelle og religiøse grenser, forstår vi mer av hverandre – og ikke minst: Vi forstår oss selv bedre. I møtet med andre blir vi mer bevisst på vårt eget verdigrunnlag og vår egen tradisjon. Vi har godt av å bli sterkere og tryggere i vår egen religiøse og kulturelle arv. Da kan vi møte andres meninger og holdninger med større åpenhet og interesse.

Vi er takknemlige for å leve i et åpent og trygt samfunn der alle kan bidra på like fot. Her blir mangfold oppfattet og anerkjent som en stor ressurs. Vi håper DOTL kan bli en enda sterkere aktør i Drammen og omegn i årene som kommer. Dialog og respektfull og vennlig samtale er det behov for mer enn noen gang.

Ivar Flaten, Kirkelig dialogsenter Drammen (styreleder DOTL)
Mustafa Gezen, Det Tyrkiske Trossamfunn (nestleder DOTL)
Bijan Gharahkhani, leder Buskerud Innvandrerråd

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Glansbilder av Sjømannskirken?
av
Arnfinn Eng
22 dager siden / 1828 visninger
Servietter og skam
av
Merete Thomassen
14 dager siden / 1589 visninger
Tenåringstrass i regjeringen
av
Usman Rana
22 dager siden / 1566 visninger
Idiotforklarer kristen høyreside
av
Espen Ottosen
21 dager siden / 1497 visninger
Ord som truer vår religionsfrihet
av
Trond Bakkevig
13 dager siden / 1395 visninger
En samfunnsskapende kraft
av
Berit Hustad Nilsen
15 dager siden / 1343 visninger
Hva skjer Hanvold?
av
Bendik Storøy Hermansen
11 dager siden / 1257 visninger
Stolthet er undervurdert
av
Magne Nylenna
26 dager siden / 1164 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere