Steinunn EGELAND STEINUNN Egeland

Alder:
  RSS

Om Steinunn

Følgere

3- deling av foreldrepermisjonen

Publisert rundt 2 måneder siden

Foreldrepermisjonen må utformes slik at den er til det beste for barnets og de fleste mødres og fedres behov. Behovene er forskjellige, derfor må det være rom for valgfrihet.

Annette Trettebergstuen fra AP skylder Krf for elendig familiepolitikk. Hun skyter seg selv i foten, fordi hun sier at hun kunne gå på jobb når hun ville. Valgfrihet er nettopp Krfs familiepolitikk. Det ser ut som Anette T glemmer at ikke alle kvinner velger som henne. Solid forskning fra England om Europeiske kvinners ønsker, viser at 20 % av kvinner ønsker å velge slik hun gjør. (Anne Kirstine Sørensen, «Moderland. Når staten kupper børnene»). Mesteparten av kvinner ønsker seg mer tid med sine barn og sier at det er en forutsetning for at de skal ville få flere barn (https://forskning.no/barn-og-ungdom/hvorfor-far-vi-ikke-flere-enn-to-barn/1667784).


Og hva er så barnas behov i denne politikken? Er det overhodet plass for det som er best for de  fleste barn?

Veldig få kvinner jobber slik at far kan komme med barnet på mors jobb for amming, slik AT opplevde. De fleste barn trenger morsmelk i opptil ett år i henhold til WHO, Helsdirektoratet, Jormorfobundet osv. Og fleste kvinner ønsker å kunne kombinere arbeidsliv med det å være den biologiske personen hun er og amme så lenge barnet har godt av det. Det er derfor kvinnepolitisk viktig å gi kvinner valgfrihet på dette området og ikke tvinge de til jobb før de ønsker det.

Mange fedre har en slik at jobb at de ikke kan ta permisjon akkurat når dagens rigide 3-delte permisjon tilsier det. Familiene vet selv best når det passer best for dem.

Tredelt foreldrepermisjon har ført til at en av tre kvinner tar i dag ULØNNET permisjon og får dermed lavere livslønn og pensjon, samt mister sykerettigheter etter fødsel. Dette er det motsatte av likestilling!!


Gå til innlegget

Fremmer foreldrepermisjonen likestilling?

Publisert nesten 2 år siden

Må kvinner i Norge i dag kjempe for å få lovfestet rett til å få lang nok lønnet permisjonstid for å kunne amme sine barn så lenge som helsemyndighetene anbefaler?

Likestillingsministeren mener at den nye tvungne 3 delingen av foreldrepermisjonen fremmer likestilling. Men den tar ikke hensyn til biologiske forskjeller mellom mor og far! Likestilling handler om å respektere kvinner når de tar valg i henhold til sine instinkter og biologi og som er til det beste for BARNET, nemlig amming, som WHO og norske helsemyndigheter anbefaler! 

Valgfrihet. 

Familiesituasjonene er veldig forskjellige. Det vitner facebookgruppa "Permisjonen burde foreldrene dele gruppen" om. Og det tar ikke den nye tvungne 3 delte permisjonstiden hensyn til. Foreldrene bør kunne ha valgfrihet i forhold til når de tar ut sin del av permisjonen. mange kvinner føler seg i dag tvunget til å ta ulønnet permisjon for å kunne amme barnet sitt så lenge som deres instinkt, forskning og myndigheter anbefaler! Er det likestilling for kvinner? 

Bilogi og natur. 

Likestilling blir en parodi hvis den ikke tar hensyn til natur og biologi. Nå blir ammende kvinner og spedbarn den lidende part. Likestilling? Utallige leserinnlegg på fb gruppen "Permisjonen burde foreldrene fordele gruppen" vitner om at den nye permisjonsordningen er et gedigent feilspor i likestillingsarbeidet i Norge. 

Kvinner og barn fortviler og gråter når barn avvennes alt for tidlig. Må kvinner i Norge i dag kjempe for å få lovfestet rett til å få lang nok lønnet permisjonstid for å kunne amme sine barn så lenge som helsemyndighetene anbefaler?

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere