Anders Bjartnes

Alder: 0
  RSS

Om Anders

Følgere

Umulig å redde klimaet uten vindkraft

Publisert 4 måneder siden

Vindkraft er avgjørende for å redde klimaet. Uten massive volum ny fornybar energi – over hele verden – er det umulig å nå Paris-målene.

Vårt Lands kommentator Lars Gilberg spør 26. juli hvor det har blitt av dem som synes vindmøller er en god idé og sier han ikke hører gode argumenter for vindkraft.

Ekkokamre

Han skal få noen her. For argumentene er både mange og gode, men de er ikke å finne i vindkraftmotstandernes ekkokamre. Der dominerer overdrivelser om vindkraftens skadevirkninger og underdrivelser av vindkraftens nytte.

Kommentaren tyder på at Gilberg har gått i polariseringsfellen: For eller imot, uten nyanser. Den reelle diskusjonen, som kan ta oss fremover, handler om hvor og hvordan vindkraft bør og kan bygges ut. Perspektivet må også være større enn det lokale og det norske. Klarer vi ikke å løfte blikket utover egen lokale geografi, og egen generasjon, så er det farvel til skaperverket, slik vi kjenner det.

For det første: Det er umulig å nå Paris-målene uten meget omfattende utbygging av ny fornybar energi over hele verden. Mye fornybar energi til lav kostnad er nøkkelen til ren strøm. Den rene strømmen må så tas i bruk til transport, oppvarming og i industri. Da får vi klimagassutslippene ned og en 
omstilling vekk fra en fossildrevet verdensøkonomi.

Industriell skala

For det 
andre: De to store teknologiene som kan gi ren strøm raskt, er sol- og vindkraft. I løpet av de siste par tiårene har kostnadene ved sol- og vindkraft falt markant, fordi teknologien har blitt bedre og fått 
industriell skala. Alle scenarioer og analyser som innebærer at klimamålene nås, forutsetter at det bygges ut enorme mengder vindkraft, både i vår del av verden og ellers.

For det tredje: Vind- og solenergi har, i motsetning til kull og gass, ikke CO2-utslipp når strømmen produseres. Jo mer fornybar energi det er i et kraftnett, jo lavere blir de samlede klimagassutslippene. Dette 
vises i statistikken, for eksempel fra Danmark, Tyskland og Storbritannia.

Dette er generiske argumenter som gjelder uansett hvor i verden det bygges vindkraft. Land med mye fossil kraftproduksjon vil selvsagt oppleve raskere klimakutt når det bygges ny sol- og vindkraft enn et land som Norge, der klimagassreduksjon oppnås ved å 
erstatte fossil energi for eksempel i transportsektoren med ren strøm.

Gode vekstvilkår

Tross de store vannkraftressursene tilsier analyser at vi trenger mer fornybar strøm også i Norge, for å erstatte fossil energibruk, for å gi industrien gode vekstvilkår, og gjerne for å eksportere
ren kraft til våre naboland. Spørsmålet er derfor hvordan vi skaffer ny fornybar energi best og billigst, og med minst mulig naturinngrep.

Hvor mye, og hvor, det skal bygges ut vindkraft i Norge, er en 
legitim diskusjon der mange hensyn må veies mot hverandre. Også skatteregler og 
andre rammevilkår kan diskuteres opp og ned – og justeres hvis det er grunnlag for det.

Vindkraft kan bygges ut billigere enn alternativene i Norge nå. Mens det tidligere var nødvendig med betydelige subsidier, så kan vindkraft nå bygges ut til kostnader godt under markedsprisen for strøm. Dette er en svært positiv utvikling. Det betyr at mer kapital går i fornybar retning, til formål som innebærer at klimagassutslippene går ned.

Oljebransjens nikkedukker

Til sist et poeng som Lars Gilberg bør tenke over. I mange år var det oljebransjens nikkedukker som snakket ned fornybar energi, som noe smått og lite som aldri kunne få noen betydning. Nå er dette argumentet overtatt av vindkraftmotstanderne, som sier at Norges bidrag til Europas strømforsyning uansett bare vil være en bitteliten del av det Europa bruker.

Sannheten er denne: Hvis vi skal redde klimaet, så trengs det et mylder av riktige beslutninger, og riktige investeringer, både store og små, som sammen betyr at samfunnet beveger seg mot nullutslipp. Å bygge vindkraft, der det kan gjøres med akseptable naturinngrep, er et bidrag som bringer oss et steg i riktig lei.

Anders Bjartnes

Redaktør i nettmagasinet Energi og Klima og for Norsk Klimastiftelses publikasjoner

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Noen bør skamme seg
av
Espen Ottosen
24 dager siden / 5646 visninger
Kreftens krigsmetaforer
av
Aud Irene Svartvasmo
22 dager siden / 3748 visninger
Ingen skal leve med skam
av
Tor Håkon Eiken
23 dager siden / 1356 visninger
Nå må vi stå sammen
av
Berit Hustad Nilsen
19 dager siden / 1257 visninger
Småprathelvetet
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
9 dager siden / 1228 visninger
Smiths Venner på ville veier.
av
Gerard Oord
9 dager siden / 1171 visninger
HVILKEN ELEFANT?
av
Rikke Grevstad Kopperstad
8 dager siden / 1149 visninger
Skal vi forby det vi ikke liker?
av
Paul Leer-Salvesen
19 dager siden / 1136 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere