Anita Ellefsen

Alder: 0
  RSS

Om Anita

Klinikkleder Trasoppklinikken

Følgere

Hvor ble det av ruspolitikken, KrF?

Publisert 30 dager siden

KrF må stå opp for ruspolitikken, og ikke la regjeringspartner Frp få dominere feltet.

Den viktige ruspolitikken har havnet i skyggen av regjeringssamarbeidet med Frp. Det er alvorlig. Når KrFs landsmøte denne helgen velger ny ­partileder, må ruspolitikken løftes høyt på dagsorden.

Rusavhengighet er en av sam­funnets største utfordringer. Veien til rus­avhengighet kan være kort for noen, og så uendelig lang og kronglete ut igjen. For å lykkes med å hjelpe dem som sliter må KrF løfte ruspolitikken på dagsorden. Og for å lykkes med det, må de ta opp kampen med regjeringspartner Frp, selv her hvor avstanden mellom de to størst.

Enige om frivillighet

En samlet ­regjering er enige om å satse på frivilligheten. I regjeringsplattformen slår regjeringen fast at de vil «føre en kunnskapsbasert ruspolitikk, med mål om forebygging av rusproblemer, skadereduksjon og rusfrihet». ­Regjeringen har ambisiøse målsettinger når det gjelder styrking av rus og psykisk helse, og ønsker å «styrke samarbeidet med frivillige og andre private aktører for å legge til rette for et mangfold av tilbud».

Dette er et godt utgangspunkt! Som ansvarlig for et behandlingstilbud innenfor spesialisthelsetjenesten, vil jeg berømme regjeringens ønske om mer samarbeid med frivillige ­aktører. Rusmidler er en del av vår kultur, og helsetjenesten alene kan aldri ­erstatte menneskelig engasjement, sosiale bånd og gode nettverk. Livet leves ikke i institusjoner, det leves der vi ferdes, og der rusen er tilgjengelig.

Hovedproblemet er regjeringens mangel på konkrete tiltak. Her må KrF bruke utestemme i møte med sine ­regjeringskolleger. KrF må være ­garantisten for at ønsket frivillighet blir til konkret og reell politikk.

Å løfte ruspolitikken vil være i tråd med det sosialt ansvarlige KrF ­mange kjenner. Det vil være å løfte dem som har havnet på utsiden av det gode lag, og som sliter for å komme seg ­tilbake. Det vil være medmenneskelighet i praksis. Det vil dessuten være i tråd med stolte tradisjoner som ser ­enkeltmenneskene, ikke bare dem som ­trenger hjelp, men også ildsjeler som brenner for å hjelpe andre på frivillig basis.

Varig rusfrihet

Den virkelige ­jobben for rusavhengige mennesker ­starter etter utskrivning fra en behandlingsinstitusjon. Det er dokumentert at ­pasienter som knytter seg til selvhjelpsgrupper, har bedre utsikter til å bli varig friske enn andre.

Derfor må Regjeringen kreve at frivillighet i oppfølgingen av rus­avhengige teller når kontrakter skal tildeles. Det gjør de ikke i dag.

Frivillighet er viktig og mer enn et honnørord. Derfor bør også KrF ­komme mer på banen når det gjelder å satse på frivilligheten i rus­behandling – ut over formuleringer i regjeringserklæringen.

Still krav

Det er mulig å ­stille krav om frivillighet i ­oppfølgingen av rus­avhengige gjennom anskaffelses­avtalene som regulerer det ­offentliges samarbeid med private ­aktører innenfor ­spesialisthelsetjenesten. 
En ­anskaffelsesprosess er en ­mulig-
het til å bringe frem nettopp de ­kvalitetene man vil ha av ­sam-
arbeidende ­(private) aktører. Det er mulig å s­tille ­tydelige krav om frivillighet ved kjøp av ­behandlings-
plasser hos ­ulike ­aktører. Anskaffelsene slik de har vært ­utformet, ­bringer ikke fram frivillighetens mer-
verdi.

Hvis KrF virkelig vil satse på rus­politikk, bør de stille strengere krav til at behandlingsinstitusjoner tar med frivillighet i oppfølgingen av rus­avhengige. Fordi vi vet at det virker.

Anita Ellefsen

Klinikkleder Trasoppklinikken

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere