Kari Hay

Alder:
  RSS

Om Kari

Følgere

Det gamle klisteret

Publisert 10 måneder siden - 242 visninger

Jeg blir forundret, og litt overrasket over den oppsikt Marcus Borg sin bok vekker.

Boken er viktig – ikke misforstå meg. Debatten rundt den er viktig. Det som forundrer meg, er i hvilken grad dette oppfattes som nytt. Kanskje er det slik at den som har vært eksponert for den gamle himmel/helvete-forkynnelsen er så preget av den at den sitter fast som et traume? På den måten blir det man hører i kirken silt gjennom et gammelt tankekart, enten man er det bevisst eller ikke. Vi sitter fast i det gamle «himmel/helvete-klisteret».


Når begynte det å slippe? Med oppvekst på 50-tallet og Hallesby på radioen, ble det mye fokus på helvete i lekmannsbevegelsen i Oslo. Men på søndagsskolen var det et annet bilde som ble preget inn: En robust, leende rabbi i hvit kaftan med barn av alle slag i sin favn. Vi fikk stjerner og fisker i kortet, til og med gullstjerne når vi hadde hatt med en gjest. Av og til fikk vi søte kort med skriftsteder bakpå. Der var rabbien bare søt. Lidende. Rosa og lyseblå. De bildene dugde aldri for meg. Det var den andre, den leende, han med det rufsete skjegget, som gjaldt. For han åpnet favnen sin for alle.

På 70-tallet holdt Per Lønning en langfredagspreken i radioen. Han talte om korset, og om Jesus som et uttrykk for Gud som lider sammen med sin skapelse. Ikke bare for. Det ble rabalder og skriverier. Som nå. Han gjorde Kristus mindre, stod det. Akkurat slik man nå sier om Marcus Borg sin tekst. Men det var da paradigmeskiftet startet for meg.


En redusert Kristus? Jeg leser Halvor Nordhaugs innlegg (VL, 7. februar) og merker meg at han synes Borg reduserer Kristus med sin teologi.

At en Gud som blir menneske og deler våre kår blir en mindre Gud, er ubegripelig for meg. Jesus forkynner Guds rike som bryter fram her i tiden, ikke fullstendig og endelig, men representert ved Jesus og livet hans. Borg påpeker at dette Gudsriket kommer særlig til uttrykk der Jesus handler og lever med de som er utstøtte og marginaliserte, de som er fattige og skjøre. Gudsriket vokser fram der sår leges og mennesker reiser seg. Det vokser fram der urett og krenkelser blir erstattet med rettferd og egenverd og når strukturer som skjuler maktbruk blir refset og veltet. Så blir alt dette en del av frelsen. Menneskene i Jesu nærhet ble/blir frelst til noe.


Helvete som metafor. Når det nye testamentet taler om Helvete, vises det til Gehenna, en slags dynge eller søppeltømmingsområde utenfor Jerusalem der ilden alltid brenner. I Dantes Devina Comedia males dette pinslenes sted ut for middelaldermennesket så de kan kjenne seg igjen - og gremmes.

I moderne tid har vi hatt Holocaust. Vi har hatt Hiroshima. Vi har hatt Vietnam med napalmbomber som brenner på huden selv under vann. Vi har voldtekter og sult som strategier i krigføring, selv om det er i strid med internasjonale konvensjoner. Vi har en ny oppblomstring av forsvarsstrategier som inkluderer atomvåpen og biologiske våpen. Slike våpen ødelegger ikke bare fienden her og nå, men fremtidige generasjoner som rammes gjennom ødelagt arvemateriale. Vi har bildene fra Syria og flyktningstrømmen. Her er nok av «helveter» midt i livet.

Jeg har ofte tenkt at det er lettere å tro på Helvete enn på Himmelen. Helvete ser jeg bare jeg setter på TV. Hvilke pinsler er det man ser for seg etter døden som er verre enn dette? Hva slags Gud ser man for seg som straffer mennesker dobbelt, i selve livet og etterpå?


Et nytt bud. Det er ikke den Gud Jesus presenterer for meg gjennom sitt liv. Gudsrike–tenkningen er forankret først og fremst i de tre første evangeliene. I Johannes-evangeliet presenterer Jesus-fundamentet for Guds rike gjennom et nytt bud: Kjærligheten til Gud og mennesker. Et nytt bud gir jeg dere: At dere skal elske hverandre. Slik jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. På dette skal verden se at dere er mine disipler.

Vår moderne historie har dannet bakteppet for i hvert fall to generasjoner prester og diakoner. Vi forkynner også gjennom det vi ikke sier. Når vi ikke forkynner helvete og fortapelse fordi vi ser den utpenslet for oss hver dag på TV- skjermen og i avisene, er det fordi vi ikke tror på flere fortapelser. Vi tror på en Gud som elsker oss. Vi tror på en Gud som kan forandre oss. Vi tror på en Gud som kan forandre verden, og som inviterer oss til å være med på denne veien som ble så tydelig gjennom en barfot-rabbi fra Nasareth: Frelsens vei.

En eller to utganger (etter døden), blir det annet enn spekulasjoner? Mest sannsynlig vil vi alle sammen bli overrasket når vi kommer til den andre siden. I mellomtiden lever vi og dør vi i Guds verden, i tillit til hans kjærlighet. Pastor Arthur Ekebergs setning under en preken i Metodistkirken på Bjølsen for lenge siden, har fulgt meg i alle år som noe å hvile i: Et menneske lever hele sitt liv omgitt av Guds nåde. Ikke noe menneske har rett til å sette grenser for denne nåden.

Gå til innlegget

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
2 måneder siden / 77096 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
nesten 2 år siden / 43347 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
10 måneder siden / 34759 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
7 måneder siden / 27739 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
9 måneder siden / 22405 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
4 måneder siden / 22122 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
10 måneder siden / 20014 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
3 måneder siden / 19023 visninger

Lesetips

Taushet og tale om jødene
av
Torleiv Austad
rundt 8 timer siden / 99 visninger
En antisemitt trer frem
av
Jan-Erik Ebbestad Hansen
rundt 8 timer siden / 144 visninger
En iboende verdighet
av
Erik Lunde
1 dag siden / 234 visninger
Bygger på menighetene
av
Andreas Aarflot
1 dag siden / 130 visninger
Å sjå fortida med to augo
av
Johannes Morken
1 dag siden / 127 visninger
Voksen og ledig
av
Nils-Petter Enstad
1 dag siden / 198 visninger
Et forpliktende sammenfall
av
Thea Elisabeth Haavet
2 dager siden / 177 visninger
Borgerlig rødming?
av
Bo Kristian Holm
2 dager siden / 361 visninger
Les flere

Siste innlegg

Tåler Den norske kirke mer nå?
av
Reidar Holtet
rundt 5 timer siden / 102 visninger
Til forsvar for monogamiet
av
Vårt Land
rundt 6 timer siden / 245 visninger
Når staten misbruker makt
av
Øyvind Håbrekke
rundt 6 timer siden / 88 visninger
Advent = ventetid
av
Kjell G. Kristensen
rundt 6 timer siden / 64 visninger
Taushet og tale om jødene
av
Torleiv Austad
rundt 8 timer siden / 99 visninger
En antisemitt trer frem
av
Jan-Erik Ebbestad Hansen
rundt 8 timer siden / 144 visninger
Frivillige forpliktelser
av
Magne Nylenna
rundt 8 timer siden / 259 visninger
Bygge bro mellom kultur og teknikk?
av
Ivar Sætre
rundt 16 timer siden / 89 visninger
Kjære Lysbakken
av
Lars Agnar Rosten
rundt 16 timer siden / 380 visninger
Verdimonolog
av
Lars Jørgen Vik
rundt 16 timer siden / 144 visninger
Les flere