Svein Aarseth

Alder: 0
  RSS

Om Svein

Leder i Rådet for legeetikk

Følgere

Uverdig spill om barna

Publisert 5 måneder siden

Norske myndigheter lar IS-barna i stikken. Det er uverdig at de skal bli brikker i et innvandrings-politisk spill.

Som følge av konflikten i Syria er det nå internert kvinner og barn med norsk tilhørighet i leire i Syria. Noen barn er født i Syria, men er norske statsborgere fordi mor og/eller far er norske statsborgere. Ifølge PST skal det dreie seg om cirka 40 barn.

Flere av kvinnene er mistenkt for å ha deltatt i terrornettverket IS og risikerer straffeforfølgelse i Norge. Et alternativ er at det opprettes en internasjonal domstol og at de dømmes og straffes der de er. Ved fengselsstraff vil barna bli med moren i fengselet mens hun soner. Lokale myndigheter vil ikke tillate at barna blir hentet til Norge uten mødrene. Så langt er det kun foreldreløse barn med norsk tilknytning som er hentet hjem.

De som er berørt

Barna lider der de er. De får ikke tilstrekkelig ivaretakelse i form av mat, helsetjenester og skolegang. Nå sist er vi blitt presentert for en fem år gammel gutt som ikke veier mer enn en ettåring, angivelig lider han av cystisk fibrose.

Mødrene er berørt. Noen vil hjem til Norge – andre vil ikke.

Barna har familie i Norge, besteforeldre, tanter, onkler.

«Per i dag er det ikke aktuelt å endre politikk og hente hjem voksne fremmedkrigere eller barn som er sammen med dem i al-Hol-leiren», sier statssekretær Audun Halvorsen (H) til NTB. Han sier at han ikke vil spekulere i guttens helse, men for meg er det åpenbart at en femåring som veier like mye som en ettåring, ikke har det bra.

Barnekonvensjonen

Hvilke verdier er det som aktualiseres? (1) Barnets beste – Barnekonvensjonen og norsk lov; (2) alminnelig rettsoppfatning; (3) norske statsborgeres rettigheter; (4) rettferdighet og nestekjærlighet.

Videre aktualiseres lover og regler gjennom grunnloven og konvensjoner som Norge har ratifisert. I dette tilfelle primært Barnekonvensjonen som har forrang for norsk lov, og som gir Norge klare forpliktelser overfor barna.

Ifølge Statsborgerskapsloven blir et barn norsk statsborger ved fødselen når far eller mor er norsk statsborger. Dette gjelder også dersom far med norsk statsborgerskap dør før barnet er født. I leirene finnes det da barn med norsk statsborgerskap og mor med norsk statsborgerskap.

Ekstraordinært system

Unicef-sjef Henrietta Fore mener Norge har et «ekstraordinært system» egnet til å ta imot barn av nordmenn som har vært tilknyttet terrorgruppen IS.

Statsminister Erna Solberg (H) frykter at foreldreløse barn i Syria og Irak skal brukes for å søke om familiegjenforening for IS-krigere. Mødrene kan gi barna fra seg, men kan ikke forvente hjelp selv (VG 23. april).

Norsk lov gjør der mulig å straffeforfølge IS-kvinner i Norge dersom de mistenkes for å ha deltatt i IS-virksomhet. Dersom de blir dømt, vil barna sikres trygg og god oppvekst, noe barne-
vernet kan bidra til.

Lokale myndigheter ønsker ikke å skille mødre og barn. De har også tatt til orde for at det bør opprettes en internasjonal domstol der IS-deltakere kan få sine saker behandlet. IS-kvinner som blir dømt vil få barna med seg i fengsel ved soning. Det aner meg at det lett kan bli et arnested for radikalisering.

Hvilke alternativer finnes? 

La kvinnene og barna være der de er og vente på sin skjebne. For meg lyder det som en oppskrift på å lage nye IS-krigere.

Det er antakelig slik at mange av barna ikke har norsk pass. Man kan tilby de kvinnene som ønsker å komme hjem, hjelp til dette. De må selvfølgelig vente å bli etterforsket og eventuelt straffeforfulgt.

Å hente hjem kun barna vil lokale myndigheter ikke godta, og er derfor vanskelig gjennomførbart.

Statsministeren har sagt at det ikke er aktuelt å bidra til at IS-kvinnene kommer hjem. Det blokkerer for at barna kommer hjem. For meg framstår det da som at regjeringen vil ofre barna for å statuere et eksempel overfor mødrene. Det er hjerterått.

Kan bistå

Den internasjonale kommisjonen for savnede personer (ICMP) kan ifølge tidligere utenriksminister Knut Vollebæk bidra til å hente barna hjem dersom regjerningen ber om slik hjelp. Det finnes altså ressurser som kan bistå norske myndigheter i denne saken, om regjeringen vil.

Jeg er også overbevist om at den beste løsningen, også for å motarbeide radikalisering, er å få barna og foreldrene hjem. Dette mener også Legeforeningen, som er på linje med mange andre organisasjoner og en stor gruppe tidligere statsråder.

Svein Aarseth

Leder i Rådet for legeetikk

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere