Kjell Ove Kleivenes

Alder: 78
  RSS

Om Kjell Ove

Pensjonert lærer, litt opptatt av norsk midtøsten-politikk, gudstjenestefornyelse og sykling.

Følgere

Politisk galskap

Publisert rundt 1 år siden

En skrivefeil: UNRWA er ingen palestinsk organisasjon, selv om den har nesten bare palestinske ansatte. Det er en FN organisasjon opprettet for palestinske flyktninger.

Gå til innlegget

Politisk galskap

Publisert rundt 1 år siden

Norge opprettholder sin støtte til palestinske myndigheter og den palestinske hjelpeorganisasjonen UNRWA, trass i at politikerne ikke kan være uvitende om hva disse pengene går til: Støtte til terror, hemningsløs korrupsjon og opplæring til jødehat

 «UNRWA forblir en korrupt og ineffektiv organisasjon som lærer generasjoner av palestinske barn å hate jøder og fornekte Israels rett til å eksistere», sier Israels FN ambassadør Danny Danon.

Belønningen til terrorister, «pay for slay», beløper seg årlig til omlag tre milliarder kroner, eller 44% av vestlig bistand. I tillegg er korrupsjonen så omfattende at den palestinske menneskerettsforkjemperen Bassem Eid konstaterer i et foredrag (ligger på You Tube) at trass i alle milliardene som har strømmet inn siden 1994, er ikke en eneste ny arbeidsplass på«Vestbredden» skapt.  Bergingen er at ca. 100000 palestinske arbeidere med israelske arbeidsgivere sørger for 70% av den palestinske økonomien. 26000 av disse arbeidsplassene vil nå Byrådet i Oslo boikotte og dermed fjerne. Forutsatt en annektering av områdene der de israelske bosettingene befinner seg, har Israel ifølge tidligere ordfører i Jerusalem, Nir Barkat, en utviklingsplan som vil kunne gi 250000 palestinere jobb. Det vil i tilfelle bli en gjentakelse av den israelske frigjøringen av Judea/Samaria fra jordansk okkupasjon i 1967, som i følge Verdensbanken gjorde den palestinske økonomien til verdens fjerde raskest voksende. Men så overtok Yasser Arafat, og økonomien stupte.

En palestinsk politisk analytiker, Hani al-Masri, sier det palestinske lederskapet er korrupt, inkompetent og tyrannisk. Men han mener at den anti-korrupsjon-bølgen som nå feier gjennom Libanon og andre arabiske land også vil nå palestinske territorier, og det gir håp. Det emner til en ny «arabisk vår». Nå blir enhver opposisjon mot de palestinske lederne brutalt slått ned. 52 torturofre har med israelsk hjelp fått fremmet sin sak for Den internasjonale domstolen i Haag.  På Gazastripen kan kritikere bli likvidert. Lederskapet, som selv lever i ufattelig luksus (jfr. PA-leder Abbas'hundremillionerkroners palass og fire ganger så dyrt privatfly),sørger bevisst for at befolkningen forblir i fattigdom. Slik sikrer de fortsatt økonomisk støtte og samtidig kunne skylde på Israel for innbyggernes misere. Derfor sa de palestinske lederne også nei til USAs økonomiske fredsplan uten å vite hva den innebar, annet enn at den var rettet inn mot befolkningen.

 Det palestinske tyranniske vanstyre, både på «Vestbredden» og i Gaza, er grundig dokumentert, også av arabiske/palestinske skribenter som lever utenfor myndighetenes klør, slike som skribenten Bassam Tawil og den prisvinnende journalisten Khaled Abu Toameh, Begge er arabiske muslimer. To Hamas-avhoppere, sønner til en av grunnleggerne av terrororganisasjonen, Hassan Yousef, er også blant dem. Den yngste, Suheib Yousef, kaller Hamas «en rasistisk terrororganisasjon som er farlig for det palestinske folket». Et ukjent antall av dem er ansatt i UNRWA, som  åpenbart samarbeider tett med Hamas.

I henhold til anti-terror-lovgiving (ATCA) har USA kuttet bevilgningen til både «Vestbredden» og Gaza .Norske myndigheter ignorerer fakta og velger å opprettholde galskapen.
Gå til innlegget

Norges bidrag til terror

Publisert over 3 år siden

NORGES BIDRAG TIL TERROR

Ayla Shapira var elleve år da en 16 år gammel palestinsk gutt, en av disse "steinkasterne", kastet en Molotov-cocktail inn i bilen hun satt i, og hele hodet hennes stod i flammer. I tre år har hun nå gått med heldekkende ansikstmaske for å beskytte huden. Ansiktet er deformert. Hun fikk fortelle sin historie til en gruppe medlemmer av EU-parlamentet, som gav henne stående applaus.

De palestinske myndighetene har i mange år gitt terrorister lønn i henhold til antall år i fengsel, og de formaliserte ordningen i en regjeringserklæring i 2010.  Gutten fikk 14,5 års fengsel, som etter lønnstabellen i erklæringens artikkel 23 gir han en månedslønn på 14100,- kr., eller tre ganger palestinsk gjennomsnittslønn, og en pensjon ved løslatelse tilsvarende oberst-løytnants lønn. Lønnsskalaen går opp til 30 år eller livsstidsstraff, som gir en månedslønn på 28200,- kr. etter dagens shekelkurs. Det gis tillegg til israelsk-arabiske terrorister. Ved løslatelse får en livstidsfange pensjon som for en senior generalmajor eller regjeringsmedlem. Løslatelse kan skje ved en fangeutveksling, som tidligere har gitt god uttelling, 1027 terrorister mot en kidnappet israelsk soldat. Tunnelene fra Gaza inn i Israel er bygd bl.a. for dette formålet.

Drepe jøder er det mest innbringende en palestiner kan foreta seg, og for palestinsk ungdom er dette sikreste vei til et liv i velstand for seg og familien. Utdanning blir lite interessant i forhold. Dette er derfor en effektiv måte å rekruttere terrorister på. Samtidig lykkes det palestinske myndigheter å få vestlige medier, politikere og menneskerettsorganisasjoner til å fordømme Israels fengsling av mindreårige, dvs. under 18 år. De to palestinske guttene som skar over strupen på familien Fogel mens de sov, var begge 17 år og altså også mindreårige. De har, som alle palestinske terrorister, fått heltestatus og blitt rollemodeller for barn og ungdom, som i skoleverket og gjennom offisielle medier lærer å hate jøder.

Det er betydelige midler involvert. I 2016 kom terroristlønningene på 1,285 milliarder kr. Sammen med godtgjørelse til familiene til «martyrer», kom terrorrelaterte utgifter på tilsammen 2,62 milliarder, eller vel 30% av utenlandsk bistand (Jerusalem Center for Public Affairs). President Abbas forsøkte å kamuflere disse utbetalingene med å overføre administrasjonen av dem til PLO, men ble raskt avslørt.

Organisasjonen Palestinian Media Watch har orientert norske myndigheter om at de deltar i finansiering av terror, og NRK "Urix" har satt søkelys på ordningen. Saken er også tatt opp i Stortingets spørretime, men alt fortsetter som før. I 2016 var Norges bidrag i følge Norad på 572 millioner kr., som plasserer palestinerne blant de ti største mottakerne av norsk bistand.  Under den rødgrønne regjeringen ble terrorist-lønninger av UD kalt «sosiale ordninger». Vår nåværende utenriksminister skal ha fått forsikring fra den palestinske presidenten om at det ikke er «norske penger» som blir brukt. Det dreier seg selvsagt om disponering av tilgjengelige midler, «norske» eller ikke. Finansiering av terror har høyere prioritet enn investering i infrastruktur, f.eks. vedlikehold av vannledningsnettet, som i følge israelske myndigheter lekker en tredel av vannet.  En internasjonal konvensjon fra 1999 kriminaliserer finansiering, direkte eller indirekte, "any use connected with terrorism". Samme forbudet finner vi i FNs resolusjon 1373. 

Våre myndigheters virkelighetsforståelse er tydelig at de palestinske lederne er troverdige bistandsmottakere og troverdige fredspartnere. 

Gå til innlegget

ISRAEL-BOIKOTT ER EN NAZI-KOPI

Publisert over 6 år siden

Dette sier den britiske parlamentarikeren Michael Gove, som advarer mot dette "dødelige virus av anti-semittisme". Som kjent startet jødeutryddelsen med Hitlers oppfordring om å boikotte jødiske butikker. Så fulgte Krystallnatten, og historien kjenner vi.

Nå drar Palestinakomiteen, Norsk Folkehjelp og Fagforbundet i gang en boikottkampanje mot israelske Soda Stream (brusmaskin), som de har valgt ut som profilvare. De vet nok at fabrikken på "Vestbredden", som trues av nedleggelse, sysselsetter 500 palestinere, som tjener like mye som israelerne, to-tre ganger mer enn palestinsk gjennomsnittslønn. Etter boikotternes virkelighetsforståelse er dette "apartheid". Med en vanlig familiestørrelse på ti, vil økonomien til kanskje 5000 mennesker rammes. Noen tusen palestinere dyrker frukt og grønnsaker i Jordandalen, og der har de en god stund merket virkningen av boikott. Totalt har omlag 50000 palestinere israelske arbeidsgivere, og de bidrar kanskje mer til den palestinske økonomien enn de vestlige giverlandene, med mindre sjanse for at pengene forsvinner i korrupsjon. Før borgerkrigen importerte fiendelandet Syria store mengder epler fra Golan i Israel, "i solidaritet med palestinerne". For norske organisasjoner er målet tydelig ikke å støtte palestinerne, men ødelegge den israelske økonomien. Da kan det ikke være annet enn jødehat som er den styrende motivasjonen.

Dette hatet har fått en eksplosiv utvikling i Europa etter krigen i Gaza og har trigget boikottkampanjer, derfor noen få ord om den. Hamas viste der igjen sitt talent for "krigsteater". Med effektiv (og ofte falsk) bildeformidling og styring av mediedekningen oppnådde de verdens sympati og tilsvarende fordømmelse av Israel. Bilder av sårede og døde barn slår, likeså bombenedslag og ruiner av hus. At det er Hamas som på denne måten dreper sitt eget folk og ødelegger landet, blir ikke formidlet av andre enn israelere og palestinere som tør å snakke høyt. Anti-terrorekspert, oberst Richard Kemp, har igjen fastslått at ingen militærmakt har noensinne gjort så mye som IDF for å spare sivile liv. Han snakket f.eks. med en pilot som avbrøt et angrep 17 ganger, fordi han så sivile i farlig nærhet. Droner tok bilder av bombemålet, som ble omhyggelig analysert før et angrep. Vi kan sammenligne med norske piloter som valgte ut “passende bombemål” i Libyas hovedstad fra cockpiten. Menneskene i målområdet fikk så visst ingen advarende SMS-er.

Israel fronter Vestens kamp mot islamistisk terror og blir straffet for det. Selv om norske myndigheter ikke vil innse det, er Hamas en tvilling til IS og like hensynsløse. På Tempelplassen i Jerusalem vaier nå IS-flagg og Hamas-flagg sammen. Den engelske parlamentarikeren sier at "det begynner med jødene, men ender ikke med dem", og "kampanje mot jødiske varer følges av kampanje mot jødiske liv". Dette kan vi ikke være med på, og da er det bare en ting å gjøre, kjøpe Soda Stream og det vi ellers kommer over av israelske varer. Vi kan ikke kopiere nazistene.

MIFF Molde og omegn

Gå til innlegget

NTB OG VIRKELIGHETEN

Publisert over 7 år siden

 Israel er blitt presset til å frigi fanger for å få fredssamtaler i gang med de palestinske myndighetene. NTB skriver: "Fangene har sittet fengslet i årevis, dømt for angrep mot israelske mål før 1993". Målene er mennesker. Noen eksempler: En fransk turist drept mens hun spiste på en restaurant, to immigranter knivstukket og drept mens de sov, 84 år gamle Avraham drept mens han arbeidet i hagen, 22-åring skutt mens han kjøpte bygningsmaterialer i Gaza (etterlot seg gravid kone og to døtre), Holocaustoverlevende Isaac drept med øks som opptaks-rite i en terrororganisasjon, fem personer knivdrept av samme gjerningsmann, student knivdrept på bussen, fire innbyggere i Gaza bortført, torturert og drept (etter påstått samarbeid med Israel), firebarnsfar drept av sine palestinske ansatte. Det er slikt utenriksminister Barth Eide har kalt "enkelthendelser", som ikke kan brukes til å karakterisere gjerningsmennene som terrorister. Den israelske ambassadøren i Sverige har sammenlignet dem med Behring Breivik.

Da terrorister rømte fra fengsler i Irak, gikk alarmen verden over. Terrorister som løslates fra israelske fengsler blir feiret som helter. NTB omtaler dem altså som palestinere som har angrepet israelske mål. Men dette er ikke frihetskjempere, det er terrorister, kriminelle. Erfaring viser at de kommer til å begå nye ugjerninger. Løslatelsen blir betalt med menneskeliv. Slik er virkeligheten

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere