Birger Løvlie

Alder:
  RSS

Om Birger

Følgere

Publisert nesten 2 år siden

Kjekt å se at Steenhoff på flere punkter erklærer seg enig med meg. La meg likevel presisere koplingen mellom overgrep og sølibat ble gjort av Vårt Land i samtale med ledende katolikker i Norge. Jeg ville gjerne finne ut hva andre katolikker mener. Jeg ønsker alt godt for katolsk kirkeliv, men et langt liv har lært meg at når det skjer som ikke burde skje, og så feies under teppet, må kirken gjenreise sin troverdighet med grep som er egnet til å gjøre forandringer. Derfor undres jeg over at det sies litt bagatelliserende at det dreier seg om avgrensede deler av kirken. Enda mer undres jeg over bastante avvisninger av at det er relevant å avskaffe sølibatstvangen. Det jeg skrev, var i mine øyne å sparke inn ei åpen dør. Størst er likevel undringen over at tiltroen til hierarkiet ser ut til å være urokket. 

Gå til kommentaren

Publisert nesten 2 år siden
Joachim Teigen – gå til den siterte teksten.

Jeg vet ikke hva du mener med affekt, og heller ikke hvem som er rammet av den, så jeg nøyer meg med å sitere overskriften Klassekampen satte på Oftestads innlegg: Fromhet kan ikke redde en kirke i krise. Lekfolket må få reell innflytelse.

Gå til kommentaren

Katolsk mistillit

Publisert nesten 2 år siden

Det kan nok diskuteres hva som er absurd i denne saka. Jeg har trukket noen enkle konklusjoner ut fra det jeg leste i Klassekampen og Vårt Land. Jeg leste om et geistlig misbruk av barn i et omfang som ikke er til å fatte. Jeg legger til at fra en pastoral og etisk synsvinkel er dette ikke bare misbruk, det er incest. Jeg leste videre at VL trakk inn spørsmålet om prestesølibatet, en ordning som ble innført for å hindre at bispeembeter ble arvelige. Da jeg hadde lest ferdig hadde jeg inntrykk av at man kan forholde seg like kjølig til dette problemet som til telefonkatalogen. Det fikk meg til å tenke at man kanskje må ha barn sjøl, for å kunne få hudkontakt med det uhyrlige. Jeg vendte tilbake til Klassekampen, der problemets kjerne beskrives som et system som neppe vil gi fra seg den makten som lekfolket må ha for å bidra til en løsning. Jeg anbefaler å  starte med å gjenoppfriske vatikankonsilets studier av lekmannsapostolatet.

Jeg synes det er grunn til å bruke ordet absurd i denne saka, men primært om andre ting enn mine konklusjoner. I alle fall hvis manikke har mer å si.

Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden

En leseverdig, god og oppklarende artikkel!

Gå til kommentaren

"Medlemsmasse"

Publisert over 4 år siden

Som selvfinansiert vil ikke kirken bli mer fri, bare mer bundedt til medlemsmassen, er det jeg sitter igjen med etter å ha lest Tor B. Jørgensens innlegg. Det satte i gang en undring hos meg: Hva er forskljellen på kirken og medlemmene? Spørsmålet er alvorlig ment, og kan gjerne besvares innenfor folkekirkens rammer.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 3223 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
10 dager siden / 1211 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 1121 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
15 dager siden / 875 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
7 dager siden / 796 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
7 dager siden / 612 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
19 dager siden / 558 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 måneder siden / 499 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere