Verdidebatt.no er Vårt Lands debattforum – landets viktigste nettforum for debatt om verdier, religion, livssyn og samfunn. Alle brukere må registrere seg med fullt navn. Vi oppfordrer til konstruktiv og respektfull dialog.

Siste om Kirkevalget

Siste om Opplysningsvesenets fond

Se alt om Opplysningsvesenets fond

I det nye forslaget til Lov om tros- og livssynssamfunn blir den kristne kulturarven redusert til generelle betraktninger om fellesskap.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere